Menu

Ytong Xella - beton komórkowy bloczki PP3/0,5 S+GT

Ytong Xella - beton komórkowy bloczki PP3/0,5 S+GT

manufacturer: Ytong

Category: YTONG XELLA - aerated concrete, lintel beams

product #: 28003

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
462,00zł
for palette
discount price
net unit price
370,00zł
for palette
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 palette
unit
trading
1.00 palette
total price
net list price
462,00zł
for 1.00 palette
total price
discounted net price
370,00zł
for 1.00 palette
price-list
gross unit price
568,26zł
for palette
discount price
gross unit price
455,10zł
for palette
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 palette
unit
trading
1.00 palette
total price
gross list price
568,26zł
for 1.00 palette
total price
gross discount price
455,10zł
for 1.00 palette

Product description

Mur dwuwarstwowy

Najpopularniejszym obecnie rozwiązaniem ściany zewnętrznej jest mur dwuwarstwowy ocieplony bezspoinowym systemem ociepleń. Zbudowany jest on z warstwy konstrukcyjnej oraz warstwy izolacji termicznej. Do budowy ścian dwuwarstwowych można użyć bloczków z betonu komórkowego YTONG.

Ściany dwuwarstwowe najczęściej ociepla się jedną z metod bezspoinowego systemu ociepleń. Przy takim systemie należy zwrócić uwagę na parametry przenikania pary wodnej przez ścianę. Najlepszą izolację muru stanowi warstwa izolacyjna z materiału o małym oporze dyfuzyjnym (np. wełna mineralna), który nie ograniczy swobodnego przepływu pary wodnej przez ścianę. Aby dla całej ściany uzyskać pożądany współczynnik przenikalności cieplnej należy dobrać odpowiednią grubość izolacji termicznej.

Podstawowym minusem budowy w technologii muru dwuwarstwowego jest długi czas wykonania. Mur taki ze wszystkimi warstwami izolacji termicznej (warstwy zbrojące, warstwy wyrównawcze, tynki) w średniej wielkości domu jednorodzinnym wykonuje się około 2 miesięcy.

Ściany wewnętrzne nośne

Wewnętrzne ściany nośne oprócz funkcji konstrukcyjnej pełnią często rolę przegród wydzielających poszczególne pomieszczenia. Oddzielają również sąsiadujące mieszkania (ściany międzymieszkaniowe) czy budynki. Dlatego w przypadku takich ścian niezwykle istotne są właściwości izolacji akustycznej oraz odporności ogniowej. Ściany wewnętrzne nośne można zbudować z bloczków z betonu komórkowego YTONG lub bloków wapienno-piaskowych SILKA

Uwaga: Do każdej palety produktów YTONG i SILKA dołączane są etykiety CE, będące potwierdzeniem pochodzenia i właściwości materiału. Prosimy o ich zachowanie.

Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004, oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu, wskazuje, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.


Technical data

dimensions [mm]:
240 x 599 x 199 mm
number of pieces per pallet:
48 item
performance [m²]:
5,76 m²
source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Ytong