Ściany o konstrukcji szkieletowej, lekkie ściany szkieletowe