Menü

Weber - samopoziomująca masa szpachlowa Floor 4010

Weber - samopoziomująca masa szpachlowa Floor 4010

Hersteller: Weber - Maxit

Kategorie: WEBER - Bauchemie

Produkt #: 22468

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
57,50zł
für Stück
Rabatt Preis
Nettostückpreis
38,31zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
57,50zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
38,31zł
für 1.00 Stück
Listenpreises
Bruttostückpreis
70,73zł
für Stück
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
47,12zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
70,73zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
47,12zł
für 1.00 Stück

Produktbeschreibung

Cementowa, samopoziomująca masa szpachlowa, w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po wymieszaniu z wodą. Wyrób zgodny z PN-EN 13813; modyfikowany polimerami; CT-C20-F5

Zastosowanie

 • Do szpachlowania, wyrównywania lub wygładzania podłoży pod cienkie wykładziny dywanowe, PVC, korkowe, parkiet (zalecane kleje elastyczne), panele itp.
 • Do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, podkładach anhydrytowych, magnezytowych, asfaltowych, płytkach ceramicznych.

Podkładu z weber.floor 4010 nie zaleca się eksploatować bez wyżej wymienionych warstw nawierzchniowych.

Właściwości

 • do wygładzania i szpachlowaniado
 • układania ręcznego i maszynowego
 • przystosowana do wygładzania jastrychów z zainstalowanym ogrzewaniem podłogowym
 • ruch pieszy po 2-4 godzinach
 • wyjątkowo gładka powierzchnia
 • układanie wykładzin już po 24 godzinach
 • odporna na ruch mebli na kółkach (od 2 mm grubości masy)
 • niski skurcz liniowy
 • dzięki niskiej alkaliczności doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
 • nie wymaga stosowania membran pielęgnacyjnych
 • do stosowania wewnątrz budynkówekologiczna, o bardzo niskiej emisji - EMICODE EC1 PLUS

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm2. Otwory w stropie uszczelnić, aby nie dopuścić do wyciekania zaprawy. Większe ubytki w podłożu (> 5 mm) zagruntować preparatem weber.floor 4716 (koncentrat do rozcieńczania wodą) lub weber PG201 (gotowy do użycia) i wypełnić zaprawą weber.floor 4040, weber.floor RAPID lub weber. floor 6000. Podłoże dokładnie odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716, weber PG201 lub weber.floor 4710 (zależnie od rodzaju podłoża).

Gruntowanie weber.floor 4716 (dolewać preparat do wody):

 • podłoża betonowe - koncentrat wymieszany z wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda),
 • podłoża chłonne (np. porowaty beton, jastrychy cementowe) - pierwsze gruntowanie 1:5, drugie 1:3.

Gruntowanie weber PG201 (zawartość opakowania przed użyciem wymieszać):

 • podłoża betonowe gruntować bez rozcieńczania,
 • podłoża chłonne gruntować dwukrotnie - pierwsze wyko-nać gruntem rozcieńczonym z wodą w proporcji 2:1, drugie - bez rozcieńczania.

Przygotowany grunt wylewać na podłoże i równomiernie rozprowadzać przy użyciu miękkiej szczotki. Niedopuszczalne jest pozostawianie nadmiaru środka gruntującego w zagłębieniach. Grunt pozostawić do wyschnięcia (ok. 3-5 godziny). Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w kartach technicznych preparatów gruntujących.


Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Weber - Maxit