Menu

Villas - tradycyjna papa asfaltowa wierzchniego krycia Villas W-400

Villas - tradycyjna papa asfaltowa wierzchniego krycia Villas W-400

manufacturer: Villas

Category: VILLAS - roof coverings

product #: 26832

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
4,30 zł
for m²
discount price
net unit price
2,54 zł
for m²
minimum trading quantity
the amount of product
15.00
unit
trading
15.00
total price
net list price
64,50 zł
for 15.00
total price
discounted net price
38,10 zł
for 15.00
price-list
gross unit price
5,29 zł
for m²
discount price
gross unit price
3,12 zł
for m²
minimum trading quantity
the amount of product
15.00
unit
trading
15.00
total price
gross list price
79,34 zł
for 15.00
total price
gross discount price
46,86 zł
for 15.00

Product description

Papa asfaltowa wierzchniego krycia W/400, należy do grupy pap asfaltowych tradycyjnych. Jest to papa na osnowie z tektury budowlanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej (z asfaltu oksydowanego z wypełniaczem mineralnym). Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, spodnia strona drobnoziarnistą posypką mineralną. Służy do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych. Układana za pomocą klejów asfaltowych.

Informacje dla użytkownika

 • warunki układania
  • papę należy układać w temperaturze nie niższej niż + 5 °C, 
  • nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze 
 • warunki stosowania
  • wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy W/400 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta
 • przechowywanie
  • rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych,
  • należy chronić przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła
  • rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie
 • transport
  • rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi,
  • należy układać w jednej warstwie w pozycji stojącej
  • należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu

Technical data

amount m2 per roll:
15 m²
material:
papa na osnowie z tektury budowlanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej
minimum temperature of:
+ 5 °C
number of pieces per pallet:
20 item
stacking method:
klej asfaltowy
type:
papa asfaltowa
type:
papa tradycyjna
type:
papa wierzchniego krycia
weight [kg/m²]:
2,40 ± 0,1 kg/m²

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Villas