Menu

Villas - roztwór asfatowy do gruntowania VillaBit Rb

Villas - roztwór asfatowy do gruntowania VillaBit Rb

manufacturer: Villas

Category: VILLAS - roof coverings

product #: 26840

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
6,04zł
for liter
discount price
net unit price
4,83zł
for liter
minimum trading quantity
the amount of product
18.00 liter
unit
trading
18.00 liter
total price
net list price
108,72zł
for 18.00 liter
total price
discounted net price
86,94zł
for 18.00 liter
price-list
gross unit price
7,43zł
for liter
discount price
gross unit price
5,94zł
for liter
minimum trading quantity
the amount of product
18.00 liter
unit
trading
18.00 liter
total price
gross list price
133,73zł
for 18.00 liter
total price
gross discount price
106,94zł
for 18.00 liter

Product description

Villabit R należy do asfaltowych mas hydroizolacyjnych. Należy go stosować wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń do gruntowania podłoży betonowych i tynków pod asfaltowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe – bez spoinowe oraz papowe (papy tradycyjne, oksydowane oraz modyfikowane SBS). Nie stosować do pap smołowych. Służy również do wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych (co najmniej 2 warstwy). Termoizolacje styropianowe stosować po całkowitym odparowaniu rozpuszczalników (nie mniej niż 14-30 dni, zależnie od temperatury i warunków atmosferycznych). Okres trwałości: min. 24 miesiące od daty produkcji.

Sposób użycia

 • Rozprowadzać bez podgrzewania przy użyciu pędzla lub szczotki dekarskiej, na suche i oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże. 
 • Nie zaleca się stosowania metody natryskowej, w takim przypadku należy stosować maski z pochłaniaczem rozpuszczalników organicznych, aromatycznych i alifatycznych oraz należy ściśle przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy prowadzeniu prac lakierniczych.

Czas schnięcia

 • W zależności od warunków atmosferycznych: 
  • pierwsza pyłosuchość po 6 godzinach w warunkach optymalnych,
  • całkowity czas schnięcia po ok. 24 godzinach.

Norma zużycia

Około 0,4 kg/m (0,35 - 0,6) na jedną warstwę, zależnie od porowatości podłoża.

Magazynowanie

 • W oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. 
 • Produkt opakowany chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. 
 • Podłoże przeznaczone do składowania powinno być nienasiąkliwe.
 • Zapewnić odpowiednią wentylację. 
 • Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia i stosowania otwartego ognia.

Technical data

drying time:
24 h
drying time (dust):
6 h
expenditure:
0,4 kg/m
type:
roztwór asfaltowy
type:
roztwór do gruntowania

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Villas