Menu

Villas - dysperbit czarny VillaBit W

Villas - dysperbit czarny VillaBit W

manufacturer: Villas

Category: VILLAS - roof coverings

product #: 26844

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
2,38zł
for kg
discount price
net unit price
1,43zł
for kg
minimum trading quantity
the amount of product
10.00 kg
unit
trading
10.00 kg
total price
net list price
23,80zł
for 10.00 kg
total price
discounted net price
14,30zł
for 10.00 kg
price-list
gross unit price
2,93zł
for kg
discount price
gross unit price
1,76zł
for kg
minimum trading quantity
the amount of product
10.00 kg
unit
trading
10.00 kg
total price
gross list price
29,27zł
for 10.00 kg
total price
gross discount price
17,59zł
for 10.00 kg

Product description

Villabit W (dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa) należy do asfaltowych mas hydroizolacyjnych. Jest materiałem bezwonnym i nieszkodliwym dla środowiska naturalnego. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Można używać do renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych, wykonywania bez spoinowych powłok dachowych, wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ław, stropów, ścian fundamentowych obsypanych gruntem, wylewek betonowych na gruncie w piwnicach i innych części budynków. Przed użyciem należy dobrze wymieszać. Stosować na zimno - nie podgrzewać.

Sposób użycia

 • Powłoki należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. +10°C. 
 • Powłokę należy nanieść za pomocą pędzla lub szczotki. 
 • Podłoże zagruntować VillaBit W po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:2.
 • Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne, lecz nie mogą znajdować się na nim kałuże wody. 
 • Maksymalna grubość pojedynczej warstwy powinna wynosić do 1 mm. 
 • W celu konserwacji starych powłok z pap asfaltowych stosować co najmniej dwie warstwy VillaBit W. Następne warstwy nanosić po wy-schnięciu poprzedniej. Ostatnią wykonaną warstwę, przed jej całkowitym wyschnięciem, należy posypać posypką w celu ochrony asfaltu przed promieniowaniem UV. Nadmiar posypki usunąć z dachu po upływie kilku dni.

Czas schnięcia

Czas schnięcia pojedynczej warstwy w temperaturze + 20°C wynosi około 6 h. 

Norma zużycia

 • Około 1 kg/m2 (0,75 - 1,1 kg/m2) dla 1 warstwy o grubości ok. 1 mm. 
 • Zużycie posypki: ok. 1 kg/m2.

Magazynowanie

 • Powinien być przechowywany i transportowany w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. 
 • Składować z dala od grzejników, zabezpieczając przed nasłonecznieniem. 
 • Nie dopuszczać do zamarznięcia!
 • Okres trwałości: min. 6 miesięcy od daty produkcji.

Technical data

consumption sprinkles:
1 kg/m2
expenditure:
1 kg/m2
minimum temperature of:
+ 10 °C
single layer drying time:
6 h
type:
masa dyspersyjna
type:
masa asfaltowo-kauczukowa

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Villas