Menu

Vg Orth - płyta gipsowa MultiGips zwykła

Vg Orth - płyta gipsowa MultiGips zwykła

Producent: Vg Orth

Kategoria: VG ORTH - chemia budowlana

Produkt nr: 22664

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
63,80zł
za m2
promocyjna cena
jednostkowa netto
59,49zł
za m2
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 m2
jednostka
handlowa
1.00 m2
całkowita cena
cennikowa netto
63,80zł
za 1.00 m2
całkowita cena
promocyjna netto
59,49zł
za 1.00 m2
cennikowa cena
jednostkowa brutto
78,47zł
za m2
promocyjna cena
jednostkowa brutto
73,17zł
za m2
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 m2
jednostka
handlowa
1.00 m2
całkowita cena
cennikowa brutto
78,47zł
za 1.00 m2
całkowita cena
promocyjna brutto
73,17zł
za 1.00 m2

Opis produktu

Płyta gipsowa pełna MultiGips ? zwykła to element budowlany wytworzony z siarczanu wapnia i wody zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12859:2011, jako prostopadłościan posiadający wpust i pióro na dwóch przeciwległych płaszczyznach.

Zakres stosowania   

Płyty gipsowe pełne MultiGips zwykłe są przeznaczone do wykonywania ścian działowych, czyli nienośnych wewnętrznych przegród pionowych, pełniących funkcję oddzielenia od siebie pomieszczeń lub do ochrony ogniowej elementów konstrukcyjnych w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, okładzin ściennych, ochrony kolumn, szybów wind itp.

Właściwości   

  • Wysoka stabilność i wytrzymałość
  • Szybkość i łatwość montażu
  • Ekonomia wykonania
  • Zdrowy mikroklimat wnętrz
  • Doskonała izolacyjność akustyczna
  • Bardzo wysoka ognioodporność
  • Brak potrzeby tynkowania
  • Łatwość wbijania gwoździ
  • Możliwość zawieszania ciężkich przedmiotów
  • Wysoka wydajność robót

Przechowywanie

Na paletach drewnianych. Magazynowanie bez zadaszenia w nieuszkodzonych opakowaniach producenta.

Wykonanie   

Czynności przygotowawcze: Na oczyszczonym podłożu wytyczyć położenie ścian. Przygotować klej do płyt gipsowych MultiGips Kleber Classic zgodnie z technologią wykonania z karty produktu 5/16.05.2012. Za pomocą przygotowanego kleju gipsowego przykleić w wytyczonym miejscu taśmę bitumiczną i wypoziomować podłoże. W przypadku dużych nierówności zaleca się wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy cementowej. Na istniejących ścianach bocznych w miejscu ich styku ze ścianami MultiGips przykleja się taśmę elastyczną z korka prasowanego lub taśmą AkustikPro przy pomocy kleju gipsowego.

Montaż pierwszej warstwy: Płyty zaleca się układać wpustem do góry po ścięciu pióra. Montaż płyt rozpoczyna się od płyty całej lub przyciętej pamiętając o tym, że spoiny pionowe płyt następnej warstwy muszą być przesunięte na odległość co najmniej 10 cm. Klej gipsowy nanosi się na taśmy przyklejone do podłoża oraz do ściany, a następnie mocnym ruchem dociska płytę do pokrytych klejem powierzchni. Montaż kolejnych płyt wykonywany jest analogicznie. Klej gipsowy po każdym dociśnięciu płyt powinien wypłynąć ze spoiny. Po wymurowaniu pierwszej warstwy płyt należy skorygować jej odchyłki od linii prostej i ustawić pion.

Montaż kolejnych warstw: Do montażu drugiej warstwy przystępuje się po wstępnym związaniu kleju gipsowego pierwszej warstwy, czyli po ok. 40 min. Nakładać klej gipsowy we wpusty pionowe i poziome płyt już zamontowanych. Zdecydowanym ruchem dosunąć montowaną płytę tak, aby klej wypłynął na boki. Sprawdzić ustawienie pionowe płyty. Nadmiar kleju zebrać. W zależności od umiejętności murarza, może on wykonywać 2-3 warstwy nie czekając, aż klej zwiąże w warstwie spodniej.

Montaż ostatniej warstwy: W zależności od wysokości pomieszczenia można na ostatniej warstwie ustawiać płyty standardowo lub na stojąco. Płyty w ostatniej warstwie ścina się ukośnie w ten sposób, aby po ich zamontowaniu odległość między stropem, a krawędziami płyty wynosiła 1-3 cm. Oczyścić miejsca cięcia płyt. Za pomocą kleju gipsowego przykleja się do stropu taśmę elastyczną z korka prasowanego lub AkustikPro. Pozostałą przestrzeń wypełnia się zaprawą gipsową MultiGips FG70. Zaprawę wciskać od strony szerszej szczeliny tak, aby wypłynęła drugą stroną.

Uwaga

Do ceny płyty o grubości 8 cm doliczane są koszty transportu wg. ustalenia, a płyty 6 cm produkowane na indywidualne zamówienie.


Załączniki

żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Vg Orth