Menu

Sopro - zaprawa trasowo-wapienna TKM 887

Sopro - zaprawa trasowo-wapienna TKM 887

manufacturer: Sopro

Category: SOPRO - construction chemicals

product #: 24602

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
73,50zł
for package
discount price
net unit price
51,14zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
73,50zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
51,14zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
90,41zł
for package
discount price
gross unit price
62,90zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
90,41zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
62,90zł
for 1.00 package

Product description

Jako zaprawa murarska:
Zaprawa trasowo-wapienno Sopro TKM 887 stosowana jest jako zaprawa murarska, zaprawa do licowania i zaprawa fugowa do lekko i mocno chłonnych kamieni do każdego rodzaju muru warstwowego, jak również do cegieł, cegieł licówek, kształtek betonowych, bloczków z betonu lekkiego, kamieni naturalnych itp.
Jako zaprawa tynkarska:
Stosowana jest do tynkowania w pomieszczeniach i obszarach zewnętrznych. Dzięki zmniejszonym naprężeniom skurczowym jest szczególnie wskazana do tynkowania budowlanych podłoży krytycznych, takich jak wiórowe, lekkie płyty budowlane, elementy z betonu sprężonego. Grubość jednej warstwy wynosi ok. 20 mm.
Jako zaprawa do prac renowacyjnych:
Stosowana jest do profesjonalnego murowania, tynkowania, osadzania i układania elementów kamieniarskich oraz kamienia naturalnego przy pracach nad pomnikami. Odświeżanie i uzupełnianie klasycznych zapraw wapiennych, twardniejących pod wpływem powietrza oraz wykonanie tynków na restaurowanej budowli może zostać optymalnie przeprowadzone przy pomocy zaprawy trasowo-wapiennej Sopro TKM 887.
 
Dane techniczne:
- właściwości: sucha zaprawa, która po zmieszaniu z wodą staje się gotowa do użytku, jest hydraulicznie wiążąca, składa się z trasu , wapnia oraz specjalnie dobranym kruszywem marmurowym o zróżnicowanym uziarnieniu do 2 mm., nie zawiera substancji szkodliwych, posiada wysoką paroprzepuszczalność i dzięki temu działa stabilizująco na temperaturę i wilgotność, Kruszywo marmurowe dodatkowo poprawia te właściwość, wysoka zawartość trasu zmniejsza przestrzeń porów kapilarnych, wiąże wapno, przez co w istotny sposób zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów i plam na malowanych powierzchniach lub na tynku wierzchnim,
- właściwe podłoża: odpowiedni na wszystkie mineralne, chłonne podłoża jak np. mur z cegły wapienno-piaskowej, tynk i beton komórkowy, podłoża muszą być pozbawione tłuszczów i olejów jak również być suche do stanu lekko wilgotnego,
- kolor: szary,
- uziarnienie: 0-2 mm,
- wydajność: ok. 27 litrów świeżej zaprawy z 1 worka,
- gęstość nasypowa: 1550 kg/m3,
- czas schnięcia: ok. 3-4 godziny; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą,
- zużycie: ok.1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy,
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C (podłoże, materiał, powietrze),
- opakowanie: 25 kg,
- ilość na palecie: 1050 kg
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
 


Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Sopro