Menu

Sopro - zaprawa drenażowa DM 610

Sopro - zaprawa drenażowa DM 610

manufacturer: Sopro

Category: SOPRO - construction chemicals

product #: 24538

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
51,50zł
for package
discount price
net unit price
37,39zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
51,50zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
37,39zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
63,35zł
for package
discount price
gross unit price
45,99zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
63,35zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
45,99zł
for 1.00 package

Product description

Cementowa zaprawa, z dodatkiem trasu do układania kamienia naturalnego, płytek i płyt w obszarach zewnętrznych i na podłogach w pomieszczeniach. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu, uziarnienie do 8 mm, uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, charakteryzujące się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym. Niezawodnie zapobiega uszkodzeniom, jakie powoduje penetrująca woda jak np. wykwity i zniszczenie struktury zaprawy w związku ze zwiększeniem się objętości zamarzającej wody na balkonach i tarasach.
 
Dane techniczne:
- kolor: jasnoszary,
- skurcz: < 0,5 mm/m; szczególnie niskie naprężenia,
- czas dojrzewania: ok. 3 minut,
- czas użycia: 3-4 godziny; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą,
- proporcje mieszania: ok. 1,3-1,8 l wody na 25 kg zaprawy,
- grubość warstw: co najmniej 2 cm; przy obciążeniu ruchem kołowym co najmniej 4 cm; przy zastosowaniu na warstwie rozdzielającej co najmniej 5 cm,
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C (podłoże, materiał, powietrze), nie stosować, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia mrozu podczas lub bezpośrednio po obróbce,
- wytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 25 N/mm2,
- wytrzymałość na zginanie: po 28 dniach ok. 4 N/mm2
- możliwość wchodzenia: po ok. 24 godzinach,
- możliwość obciążania: po ok. 7 dniach,
- odporność na oddziaływanie temperatury: od -50°C do +120°C,
- wodoprzepuszczalność: > 500 l/ m2/h (mierzona bez ciśnienia na warstwie zaprawy o grubości 3 cm),
- zużycie: ok. 16 kg/m2 na 1 cm grubości warstwy,
- opakowanie: 25 kg,
- ilość na palecie: 1000 kg,
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
 
Uwaga:
Xi
produkt jest drażniący.
Produkt działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.
Stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Zawarty w produkcie cement może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.


Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Sopro