Menu

Sopro - szpachla cementowa drobnoziarnista Repadur 5 (853)

Sopro - szpachla cementowa drobnoziarnista Repadur 5 (853)

manufacturer: Sopro

Category: SOPRO - construction chemicals

product #: 24568

Order multiples of: 40 Add to cart
price-list
net unit price
99,00zł
for item
discount price
net unit price
77,52zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
net list price
99,00zł
for 1.00 item
total price
discounted net price
77,52zł
for 1.00 item
price-list
gross unit price
121,77zł
for item
discount price
gross unit price
95,35zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
gross list price
121,77zł
for 1.00 item
total price
gross discount price
95,35zł
for 1.00 item

Product description

Cementowa szpachla drobnoziarnista do wypełniania porów i wyrównywania podłoży betonowych, zgodnie z wytycznymi dla działań naprawczych betonowych elementów budowlanych ZTV-ING i wytycznymi niemieckiej komisji ds. żelbetu (DAfStb). Do wygładzania powierzchni wykonanych za pomocą zaprawy Sopro Repadur 50. Do uzyskania gładkiej powierzchni pod naniesienie dodatkowej, systemowej ­warstwy ochronnej.

  • Jednoskładnikowa
  • Do warstw o gruboci: 1-5 mm
  • Do wypełniania porów i rys skurczowych
  • Jako podkład pod systemy powłok malarskich i inne wykończenia powierzchni
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Szpachla drobnoziarnista do napraw kosmetycznych betonu
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Technical data

amount in box:
25 kg
color:
grey
consistency:
plastyczna
density:
2,1 kg/dm3
expenditure:
1,75 kg/m²
granulation:
do 0,5 mm
kilograms per pallet:
1000 kg
mixing ratio:
4,5 l wody : 25 kg
mixing ratio:
18 części wody : 100 części Sopro Repadur 5
number of pieces per pallet:
40 item
thickness:
max 5 mm
time use:
60 min.

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Sopro