Menu

Sopro - spoiwo szybkowiążące do jastrychów Rapidur B5 (767)

Sopro - spoiwo szybkowiążące do jastrychów Rapidur B5 (767)

manufacturer: Sopro

Category: SOPRO - construction chemicals

product #: 24609

Order multiples of: 40 Add to cart
price-list
net unit price
52,40zł
for item
discount price
net unit price
38,04zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
net list price
52,40zł
for 1.00 item
total price
discounted net price
38,04zł
for 1.00 item
price-list
gross unit price
64,45zł
for item
discount price
gross unit price
46,79zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
gross list price
64,45zł
for 1.00 item
total price
gross discount price
46,79zł
for 1.00 item

Product description

Specjalny środek wiążący ulepszony tworzywem sztucznym do wytwarzania szybkowiążących, wysokowytrzymałych szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Do jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Kruszywo o uziarnieniu 0-8 mm dodawane jest na budowie.

  • Klasyfikacja CT-C30-F6 zg. z normą PN-EN 13813 po 24 h, CT-C45-F7 po 3 dniach, CT-C55-F9 po 5 dniach, CT-C55-F9 po 28 dniach1
  • Możliwość układania płytek: po ok. 3 dniach; przy bardzo szczelnych okładzinach jak linoleum, PCV itp., jak i drewnianych lub parkiecie przy wilgotności końcowej ≤ 1,8 % wag
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Przystosowany do podłóg ogrzewanych
  • Również do nanoszenia pompą
  • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
expenditure:
2½ worka na 200 l mieszarkę
expenditure:
3,5 kg/m²
expenditure:
ok. 14,0 kg/m 2 przy 4 cm grubości jastrychu
expenditure:
ok. 350 kg/m 3 (Proporcje mieszania:1:4-1:5 części wagowo)
kilograms per pallet:
1000 kg
load foot traffic after:
6 - 10 h
mixing ratio:
1:4-1:5 = 25 kg Sopro Rapidur® B5 : 100-125 kg kruszywa jastrychowego o uziarnieniu 0-8 mm wg normy PN-EN
mixing ratio:
12620 (15-20 szufli) : 6-8 l wody (w zależności od wilgotności kruszywa i oczekiwanej konsystencji zaprawy)
number of pieces per pallet:
40 item
time use:
120 min.

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Sopro