Menu

Sopro - samoprzylepna izolacja bitumiczna SoproThene 878

Sopro - samoprzylepna izolacja bitumiczna SoproThene 878

manufacturer: Sopro

Category: SOPRO - construction chemicals

product #: 24599

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
790,40zł
for roll
discount price
net unit price
573,83zł
for roll
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 roll
unit
trading
1.00 roll
total price
net list price
790,40zł
for 1.00 roll
total price
discounted net price
573,83zł
for 1.00 roll
price-list
gross unit price
972,19zł
for roll
discount price
gross unit price
705,81zł
for roll
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 roll
unit
trading
1.00 roll
total price
gross list price
972,19zł
for 1.00 roll
total price
gross discount price
705,81zł
for 1.00 roll

Product description

Samoprzylepna, elastyczna, pokrywająca rysy, modyfikowana polimerami izolacja bitumiczna do wytworzenia elastycznych uszczelnień budowlanych zabezpieczających przed działaniem wilgoci z gruntu (woda kapilarna, błonkowa) oraz nie spiętrzonej wody infiltracyjnej w obrębie płyty fundamentowej i ścian; przed wodą nie napierającą na powierzchniach stropów, w pomieszczeniach wilgotnych oraz do izolacji poziomych. Do uszczelnień balkonów i tarasów przed wodą powierzchniową z dodatkową warstwą jastrychu, jako warstwą rozkładu obciążenia. Do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnic i płaskich dachów garaży, jak również podłóg w piwnicach, w obszarach wewnętrznych, przed wilgocią z gruntu. Przy uszczelnianiu płaskich dachów prosimy o uwzględnienie odpowiednich instrukcji technicznych odnośnie planowania i wykonania uszczelnień dachowych.
 
Dane techniczne:
- właściwe podłoża: beton, tynk; mur o pełnych spoinach z cegieł, cegieł wapienno-piaskowych, lekkiego betonu, cegieł z żużla wielkopiecowego granulowanego, pustaków ściennych, betonu komórkowego w przypadku piwnic; także fundamenty; jastrych cementowy, podłogi betonowe i stare bitumiczne podłoża, podłoża muszą być pozbawione tłuszczów i olejów, być suche lub lekko wilgotne,
- materiał: modyfikowane tworzywami sztucznymi bitumy na laminowanej krzyżowo folii HDPE, jednostronnie samoprzylepnej, z silikonowanym papierem ochronnym.
- kolor: czarny,
- wymiary: szerokość 1 m, długości 15 m, grubość 1,5 mm
- czas schnięcia: ok. 2-6 dni w zależności od grubości warstwy i pogody,
- zużycie: ok.. 1,1 m2 / m2,
- temperatura stosowania: od +5 °C do +30 °C (podłoże, materiał, powietrze),
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.


Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Sopro