Menu

Sopro - powłoka uszczelniająca elastyczna do ścian PU-FD 570

Sopro - powłoka uszczelniająca elastyczna do ścian PU-FD 570

manufacturer: Sopro

Category: SOPRO - construction chemicals

product #: 24506

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
614,80zł
for package
discount price
net unit price
446,34zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
614,80zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
446,34zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
756,20zł
for package
discount price
gross unit price
549,00zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
756,20zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
549,00zł
for 1.00 package

Product description

Cena za opakowanie
 
Powłoka uszczelniająca
 
Zastosowanie:

Dwuskładnikowa, poliuretanowa, półpłynna żywica do wytwarzania warstw uszczelniających stabilnych (na ścianach) i samorozpływnych (na podłogach). W pomieszczeniach i na zewnątrz. Jako przekrywające rysy, elastyczne uszczelnienie zespolone pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach i na zewnątrz. Do obszarów wysokoobciążanych typu baseny termalne, kuchnie przemysłowe, powierzchnie przemysłowe i usługowe, na balkony i tarasy oraz prysznice w obiektach użyteczności publicznej.
 
Dane techniczne:
- właściwości: dwuskładnikowa, poliuretanowa żywica, nie zawierająca rozpuszczalników, po stwardnieniu materiał jest wodoodporny, odporny na ścieki i wodę morską, a także odporny na oddziaływanie wodnych roztworów kwasów, zasad, związków soli, wód chlorowanych, wapiennych i termalnych, obsypana piaskiem powłoka Sopro PU-FD zapewnia nie tylko dobrą przyczepność pod cementowe i epoksydowe zaprawy cienkowarstwowe, lecz także zwiększa odporność na czynniki atmosferyczne i procesy starzenia,
- wysychanie: po ok. 8 godzinach przy +23 °C,
- możliwość chodzenia: po ok. 20 godzinach przy +23 °C,
- czas użycia:
 +12 °C ok. 45 minut,
+23 °C ok. 30 minut (PU-FD 570 ok. 40 minut),
+30 °C ok. 15 minut,
- temperatura stosowania: co najmniej +12 °C., przy nakładaniu materiału względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 75% przy +12 °C lub 85% przy+23 °C (uwzględnić punkt rosy),
- zużycie: grubość suchej warstwy dla klasy obciążenia wilgocią A, B i C: co najmniej 2 warstwy = 2x0,5 mm (2x 0,75 mm grubości świeżej warstwy); zużycie 1,6-2,0 kg/m2, zużycie może się różnić w zależności od podłoża (nierówności, chropowatości).,
- opakowanie: 5 kg wiadro (składnik A+B),
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
 
Uwaga:
Xi
produkt jest drażniący.
Działa szkodliwie prze drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Może powodować uczulenie w następstwie.
Narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.


Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Sopro