Menu

Sopro - powłoka uszczelniająca elastyczna do podłóg PU-FD 571

Sopro - powłoka uszczelniająca elastyczna do podłóg PU-FD 571

manufacturer: Sopro

Category: SOPRO - construction chemicals

product #: 24508

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
2 351,80zł
for Set
discount price
net unit price
1 707,41zł
for Set
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 Set
unit
trading
1.00 Set
total price
net list price
2 351,80zł
for 1.00 Set
total price
discounted net price
1 707,41zł
for 1.00 Set
price-list
gross unit price
2 892,71zł
for Set
discount price
gross unit price
2 100,11zł
for Set
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 Set
unit
trading
1.00 Set
total price
gross list price
2 892,71zł
for 1.00 Set
total price
gross discount price
2 100,11zł
for 1.00 Set

Product description

Cena za opakowanie
 
Powłoka uszczelniająca
 
Zastosowanie:

Dwuskładnikowa, poliuretanowa, półpłynna żywica do wytwarzania warstw uszczelniających stabilnych (na ścianach) i samorozpływnych (na podłogach). W pomieszczeniach i na zewnątrz. Jako przekrywające rysy, elastyczne uszczelnienie zespolone pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach i na zewnątrz. Do obszarów wysokoobciążanych typu baseny termalne, kuchnie przemysłowe, powierzchnie przemysłowe i usługowe, na balkony i tarasy oraz prysznice w obiektach użyteczności publicznej.
 
Dane techniczne:
- właściwości: dwuskładnikowa, poliuretanowa żywica, nie zawierająca rozpuszczalników, po stwardnieniu materiał jest wodoodporny, odporny na ścieki i wodę morską, a także odporny na oddziaływanie wodnych roztworów kwasów, zasad, związków soli, wód chlorowanych, wapiennych i termalnych, obsypana piaskiem powłoka Sopro PU-FD zapewnia nie tylko dobrą przyczepność pod cementowe i epoksydowe zaprawy cienkowarstwowe, lecz także zwiększa odporność na czynniki atmosferyczne i procesy starzenia,
- wysychanie: po ok. 8 godzinach przy +23 °C,
- możliwość chodzenia: po ok. 20 godzinach przy +23 °C,
- czas użycia:
 +12 °C ok. 45 minut,
+23 °C ok. 30 minut (PU-FD 570 ok. 40 minut),
+30 °C ok. 15 minut,
- temperatura stosowania: co najmniej +12 °C., przy nakładaniu materiału względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 75% przy +12 °C lub 85% przy+23 °C (uwzględnić punkt rosy),
- zużycie: grubość suchej warstwy dla klasy obciążenia wilgocią A, B i C: co najmniej 2 warstwy = 2x0,5 mm (2x 0,75 mm grubości świeżej warstwy); zużycie 1,6-2,0 kg/m2, zużycie może się różnić w zależności od podłoża (nierówności, chropowatości).,
- opakowanie: składnik A-24 kg, składnik B-4 kg,
- wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.
 
Uwaga:
Xi
produkt jest drażniący.
Działa szkodliwie prze drogi oddechowe.
Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
Może powodować uczulenie w następstwie.
Narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Sopro