Menu

Śnieżka - srebrzanka żaroodporna silikonowa

Śnieżka - srebrzanka żaroodporna silikonowa

manufacturer: Śnieżka

Category: ŚNIEŻKA - construction chemicals

product #: 24707

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
8,04zł
for package
discount price
net unit price
7,88zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
8,04zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
7,88zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
9,89zł
for package
discount price
gross unit price
9,69zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
9,89zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
9,69zł
for 1.00 package

Product description

Srebrzanka żaroodporna produkowana jest w oparciu o specjalne składniki odporne na podwyższoną temperaturę. Przeznaczona jest do dekoracyjno - ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych i żeliwnych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Polecana do malowania: metalowych elementów pieców, grzejników, elementów grzewczych i instalacji CO, elementów układu wydechowego samochodów, a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych. Srebrzanka po nałożeniu na metalowe elementy utwardza się po wpływem podwyższonej temperatury uzyskując w ten sposób wyższe parametry wytrzymałościowe.

Dane techniczne

  • doskonale przyczepna do podłoża,
  • szybko wysycha,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy; zawiera ksylen, cykloheksanol.
  • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na skórę.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu ; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
  • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; nie wprowadzać do kanalizacji; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
  • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Technical data

color:
srebrny
density:
0,91 g/cm³
performance:
15 m²/l
temperature resistance:
500 °C
the number of layers required:
1 - 2
package:
200 ml

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Śnieżka