Menü

Śnieżka - srebrzanka żaroodporna silikonowa

Śnieżka - srebrzanka żaroodporna silikonowa

Hersteller: Śnieżka

Kategorie: ŚNIEŻKA - Bauchemie

Produkt #: 24707

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
8,04zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
7,11zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
8,04zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
7,11zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
9,89zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
8,75zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
9,89zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
8,75zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Srebrzanka żaroodporna produkowana jest w oparciu o specjalne składniki odporne na podwyższoną temperaturę. Przeznaczona jest do dekoracyjno - ochronnego malowania wszelkich przedmiotów stalowych i żeliwnych narażonych na ciągłe lub okresowe działanie podwyższonych temperatur. Polecana do malowania: metalowych elementów pieców, grzejników, elementów grzewczych i instalacji CO, elementów układu wydechowego samochodów, a w szczególności tłumików oraz rur wydechowych. Srebrzanka po nałożeniu na metalowe elementy utwardza się po wpływem podwyższonej temperatury uzyskując w ten sposób wyższe parametry wytrzymałościowe.

Dane techniczne

  • doskonale przyczepna do podłoża,
  • szybko wysycha,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy; zawiera ksylen, cykloheksanol.
  • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na skórę.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu ; nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
  • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza; nie wprowadzać do kanalizacji; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
  • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Technische Daten

Dichte:
0,91 g/cm³
die Zahl der Schichten erforderlich:
1 - 2
kolor:
srebrny
Leistung:
15 m²/l
Temperaturbeständigkeit:
500 °C
Paket:
200 ml

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Śnieżka