Menu

Śnieżka - rozcieńczalnik uniwersalny

Śnieżka - rozcieńczalnik uniwersalny

Producent: Śnieżka

Kategoria: ŚNIEŻKA - chemia budowlana

Produkt nr: 24709

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
5,90 zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
5,21 zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
5,90 zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
5,21 zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
7,26 zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
6,41 zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
7,26 zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
6,41 zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać.Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Zawiera toluen, aceton.
  • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
  • Stwarza poważne zagrożenia zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
  • Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
  • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
  • Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi.
  • Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Śnieżka