Menü

Śnieżka - rozcieńczalnik nitro

Śnieżka - rozcieńczalnik nitro

Hersteller: Śnieżka

Kategorie: ŚNIEŻKA - Bauchemie

Produkt #: 24715

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
46,05zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
40,89zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
46,05zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
40,89zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
56,64zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
50,29zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
56,64zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
50,29zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania. Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Zawiera toluen, aceton.
  • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
  • Stwarza poważne zagrożenia zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.
  • Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
  • Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi.
  • Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

Technische Daten

kapazität in liter:
5 l
Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Śnieżka