Menu

Śnieżka - rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna

Śnieżka - rozcieńczalnik benzyna ekstrakcyjna

manufacturer: Śnieżka

Category: ŚNIEŻKA - construction chemicals

product #: 24717

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
5,45zł
for package
discount price
net unit price
5,34zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
5,45zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
5,34zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
6,70zł
for package
discount price
gross unit price
6,57zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
6,70zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
6,57zł
for 1.00 package

Product description

Do farb i lakierów ftalowych. Rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. Wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

  • Produkt wysoce łatwo palny.
  • Produkt szkodliwy. Niebezpieczny dla środowiska.
  • Działa drażniąco na skórę; Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
  • Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
  • Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
  • Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
  • Zastosować środki ostrożności, zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

Technical data

package:
500 ml
source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Śnieżka