Menu

Śnieżka - emalia chlorokauczukowa do elementów stalowych i żeliwnych Supermal

Śnieżka - emalia chlorokauczukowa do elementów stalowych i żeliwnych Supermal

manufacturer: Śnieżka

Category: ŚNIEŻKA - construction chemicals

product #: 24835

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
21,49zł
for package
discount price
net unit price
21,06zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
21,49zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
21,06zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
26,43zł
for package
discount price
gross unit price
25,90zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
26,43zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
25,90zł
for 1.00 package

Product description

Emalia chlorokauczukowa tworzy powłoki o bardzo dobrej odporności na czynniki atmosferyczne i o podwyższonej odporności chemicznej. Jest doskonale przyczepna do podłoża i powłok farb podkładowych. Nie zawiera szkodliwych związków chromu i ołowiu. Stosowana jest do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych. Może być także stosowana do malowania podłoży betonowych i tynków cementowo-wapiennych.

Uwaga

  • Produkt szkodliwy.
  • Zawiera benzynę ciężką traktowaną wodorem (ropa naftowa), ksylen.
  • Produkt łatwo palny.
  • Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na skórę.
  • Chronić przed dziećmi.
  • Nie wdychać pary rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
  • Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Technical data

density:
1,2 g/cm³
performance:
11 m²/l
storage temperature:
od +5 do +30 °C
capacity in liters:
1 l
color:
biały

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Śnieżka