Menü

Śnieżka - emalia celulozowa do drewna i metalu Supermal Emalia Nitro

Śnieżka - emalia celulozowa do drewna i metalu Supermal Emalia Nitro

Hersteller: Śnieżka

Kategorie: ŚNIEŻKA - Bauchemie

Produkt #: 24796

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
6,57zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
5,65zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
6,57zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
5,65zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
8,08zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
6,95zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
8,08zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
6,95zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Supermal Emalia Nitrol jest roztworem nitrocelulozy w mieszaninie rozcieńczalników organicznych z dodatkiem pigmentów i wypełniaczy oraz środków pomocniczych i uszlachetniających. Uzyskane powłoki emalii charakteryzuje doskonała przyczepność do podłoża, wysoki połysk lub mat i efektowna kolorystyka. Emalia przeznaczona jest do profesjonalnego malowania galanterii wykonanej z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz odpowiednio zagruntowanych elementów metalowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Może być również używana w instalacjach do przemysłowego malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metalowych. Emalia przeznaczona jest do profesjonalnego malowania galanterii wykonanej z drewna, materiałów drewnopochodnych oraz odpowiednio zagruntowanych elementów metalowych użytkowanych wewnątrz pomieszczeń. Może być również używana w instalacjach do przemysłowego malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metalowych.

Dane techniczne

  • szybko wysycha,
  • odporna na ścieranie,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Produkt wysoce łatwo palny. Produkt szkodliwy; zawiera ksylen, toluen, octan etylu. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi; nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć opinii lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.


Technische Daten

Dichte:
1,15 g/cm³
Lagertemperatur:
od +5 do +30 °C
Leistung:
10 m²/l
kolor:
biały
Paket:
200 ml

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Śnieżka