Menu

Silka Xella - ściany piwniczne i fundamentowe Silka E18S

Silka Xella - ściany piwniczne i fundamentowe Silka E18S

manufacturer: Silka Xella

Category: SILKA XELLA - bloczki wapienno-piaskowe

product #: 23137

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
244,00 zł
for palette
discount price
net unit price
199,00 zł
for palette
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 palette
unit
trading
1.00 palette
total price
net list price
244,00 zł
for 1.00 palette
total price
discounted net price
199,00 zł
for 1.00 palette
price-list
gross unit price
300,12 zł
for palette
discount price
gross unit price
244,77 zł
for palette
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 palette
unit
trading
1.00 palette
total price
gross list price
300,12 zł
for 1.00 palette
total price
gross discount price
244,77 zł
for 1.00 palette

Product description

Bloki Silka E18S stosuje się do wykonywania ścian piwnicznych i fundamentowych. Spoiny poziome i pionowe wypełnia się zaprawą. Ściany piwniczne i fundamentowe należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci. Zabezpieczenie to składa się z izolacji pionowej (warstwa wodochronna z osłoną przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz poziomej na styku spodu ściany i wierzchu fundamentu. W razie konieczności stosuje się również odwodnienie gruntu przylegającego do ściany piwnicy. Odwodnienie to przeprowadza się przez zastąpienie gruntu rodzimego żwirem z odprowadzeniem wody za pomocą drenażu.


Technical data

dimensions [mm]:
180 x 333 x 199 mm
number of pieces per pallet:
60 item
performance [m²]:
4 m²
class:
20
source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Silka Xella