Sika - system hydroizolacyjny do konstrukcji żelbetowych SikaProof A-12

Producent: Sika

Kategoria: SIKA - chemia budowlana

Produkt nr: 33471

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka

cena na zapytanie

cennikowa cena
jednostkowa netto
102,40zł
za m2
promocyjna cena
jednostkowa netto
93,70zł
za m2
minimalna handlowa
ilość produktu
40.00 m2
jednostka
handlowa
40.00 m2
całkowita cena
cennikowa netto
4 096,00zł
za 40.00 m2
całkowita cena
promocyjna netto
3 748,00zł
za 40.00 m2
cennikowa cena
jednostkowa brutto
125,95zł
za m2
promocyjna cena
jednostkowa brutto
115,25zł
za m2
minimalna handlowa
ilość produktu
40.00 m2
jednostka
handlowa
40.00 m2
całkowita cena
cennikowa brutto
5 038,08zł
za 40.00 m2
całkowita cena
promocyjna brutto
4 610,04zł
za 40.00 m2

Opis produktu

SikaProof A-12 to przylegający na całej powierzchni, membranowy, kompozytowy, system hydroizolacyjny do konstrukcji żelbetowych. Złożony z wytłoczonej membrany poliolefinowej (FPO) z unikalnym uszczelniaczem oraz warstwą włókniny, która łączy się z betonem a także samoprzylepnego paska po długości arkusza, który umożliwia klejenie zakładów. SikaProof A-12 jest systemem pre-instalowanym na zimno, bez konieczności używania źródeł ciepła lub otwartego ognia, przed montażem zbrojenia i betonowaniem. Grubość membrany 1,2 mm.

Cechy

 • w sposób pełny i trwały przywiera do konstrukcji żelbetowej 
 • pre-instalowana przed montażem zbrojenia i betonowaniem
 • bez możliwości penetracji wody między konstrukcją betonową a systemem membranowym
 • łatwa do instalacji i ze szczelnymi połączeniami (bez zgrzewania)
 • wysoka wodoszczelność badana według wielu różnych norm
 • instalowana na zimno (bez wygrzewania lub stosowania otwartego ognia)
 • odporność na starzenie 
 • dobra odporność na rozdarcie i uderzenia
 • czasowa odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
 • wysoka elastyczność i zdolność mostkowania rys
 • możliwość łączenia z innymi aprobowanymi systemami hydroizolacyjnymi/uszczelniajacymi Sika
 • odporność na agresywne składniki naturalnie występujace w gruncie i wodzie gruntowej

Zastosowanie

Izolacja przeciwwodna i ochrona betonu fundamentów oraz innych podziemnych konstrukcji betonowych przed wnikaniem wody gruntowej. Nadaje się do żelbetowych płyt poniżej poziomu terenu, żelbetowych ścian poniżej poziomu terenu z deskowaniem z jednej lub z dwóch stron, rozbudowy lub rekonstrukcji, konstrukcji prefabrykowanych, konstrukcji z betonu natryskowego.

Dane techniczne

 • baza chemiczna warstwa membrany elastyczna poliolefina (FPO), siatka uszczelniacza poliolefina (PO), warstwa włókniny polipropylen (PP)
 • wygląd jasnożółta membrana pokryta warstwą białej włókniny
 • czas składowania 18 miesięcy od daty produkcji, jeżeli materiał jest prawidłowo składowany w oryginalnych, nieotwieranych i nieuszkodzonych opakowaniach
 • warunki składowania przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchych warunkach,w temperaturach od +5°C do +30°C; chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego, deszczem, śniegiem, lodem itp.; składować w pozycji poziomej
 • deklaracja produktu PN-EN 13967
 • grubość efektywna: grubość całkowita 1,70 mm (-5/+10%), grubość membrany 1,20 mm - wg PN-EN 1849-2
 • masa na jednostkę powierzchni 1,50 kg/m2 (-5/+10%) - wg PN-EN 1849-2
 • odporność na uderzenia ≥ 350 mm - wg PN-EN 12691
 • odporność na obciążenia statyczne ≥ 20 kg - wg PN-EN 12730
 • odporność na penetrację korzeni - wg CEN/TS 14416
 • wytrzymałość na rozciąganie wzdłużnie ≥ 700 N/50 mm; poprzecznie ≥ 700 N/50 mm - wg PN-EN 12311-1
 • moduł sprężystości przy rozciąganiu ≤ 65 MPa (±10 %) - wg PN-EN ISO 527-3
 • wydłużenie: wzdłużnie ≥ 900 %; poprzecznie ≥ 1150% - wg PN-EN 12311-1
 • odporność na rozdzieranie (gwóźdź): wzdłużnie ≥ 550 N; poprzecznie ≥ 600 N - wg PN-EN 12310-1
 • odporność złącza na ścinanie ≥ 300 N/50 mm - wg PN-EN 12317-2
 • reakcja na ogień klasa E - wg PN-EN 13501-1
 • przyspieszone starzenie w środowisku zasadowym, wytrzymałość na rozciąganie: 28 d/+23°C wg (PN-EN 1847; 24 h/60 kPa metoda B wg PN-EN 1928
 • przenikalność pary wodnej μ = 67 000, Sd = 114 m
 • wodoszczelność, metoda B, 24 h/60 kPa - wg PN-EN 1928
 • odporność na boczną migrację wody do 7 bar - wg ASTM D 5385 mod.
 • szczelność po starzeniu 12 tygodni - wg PN-EN 1296
 • spełnia (metoda B, 24 h/60 kPa) - wg PN-EN 1928
 • szczelność po działaniu chemikaliów: 28 d/+23°C wg PN-EN 1847; 24 h/60 kPa metoda B wg PN-EN 1928
 • przepuszczalność radonu 5,3±0,7 × 10-12 m2/s (certyfikat E-214/2011)
 • przepuszczalność metanu 140 ml/(m2·d) (±10 %) - wg PN-ISO 7229
 • temperatura użytkowania minimum -10°C/maksimum +35°C
 • szerokość 2 m
 • długość 20 m

Załączniki