Sika - membrana hydroizolacyjna Sikaplan WP 6110-15H

Producent: Sika

Kategoria: SIKA - chemia budowlana

Produkt nr: 33560

Zamawiana wielokrotność liczby: 267 Dodaj do koszyka

cena na zapytanie

cennikowa cena
jednostkowa netto
156,40zł
za m2
promocyjna cena
jednostkowa netto
143,11zł
za m2
minimalna handlowa
ilość produktu
30.00 m2
jednostka
handlowa
30.00 m2
całkowita cena
cennikowa netto
4 692,00zł
za 30.00 m2
całkowita cena
promocyjna netto
4 293,30zł
za 30.00 m2
cennikowa cena
jednostkowa brutto
192,37zł
za m2
promocyjna cena
jednostkowa brutto
176,03zł
za m2
minimalna handlowa
ilość produktu
30.00 m2
jednostka
handlowa
30.00 m2
całkowita cena
cennikowa brutto
5 771,16zł
za 30.00 m2
całkowita cena
promocyjna brutto
5 280,76zł
za 30.00 m2

Opis produktu

Sikaplan WP 6110-15H (Trocal A 1.5 mm) to jednorodna membrana hydroizolacyjna na bazie plastycznego PCW.

Cechy

 • wysoka wytrzymałość na rozciąganie i wydłużalność
 • wysoka odporność na proces starzenia
 • wysoka stabilność wymiarów
 • odporność na związki bitumiczne i oleje
 • wysoka elastyczność w niskich temperaturach
 • możliwość montażu na wilgotnych i mokrych podłożach
 • nie odporna na wysoce lotne pochodne ropy naftowej (np. benzyna, nafta)
 • możliwość zgrzewania gorącym powietrzem
 • nie odporna na UV

Zastosowanie

Produkt znajduje zastosowanie w hydroizolacji na wtórnym zabezpieczeniu zbiorników z ropą naftową, wykonaniu szczelnych wykładzin kanałów i oczek wodnych, ochronie wód gruntowych w obiektach infrastruktury transportowej (drogi i kolej), izolacji przeciwwodnej płyt mostowych, hydroizolacji fundamentów w środowisku wody gruntowej zanieczyszczonej olejami.

Dane techniczne

 • wygląd gładka membrana hydroizolacyjna, niezbrojona o gładkiej powierzchni  
 • ciężar 1,98 kg/m2
 • grubość 1,50 mm (-5/+ 10%; wg PN-EN 1849-2)
 • równość krawędzi ≤ 75 mm/10 mm (wg PN-EN 1848-2)
 • masa powierzchniowa 1,92 kg/m2 -5/+10% (wg PN-EN 1849-2)
 • rozszerzalność termiczna 190x10-6 1/K(±50x10-6) (wg ASTM D 696-91)
 • wodoprzepuszczalność < 10-7 m3 x m-2 x d-1 (wg PN-EN 14150)
 • wodoszczelność (24 h/60 kPa) spełnia (wg PN-EN 1928 B)
 • wytrzymałość na rozciąganie podłużnie: 20,0 N/mm2 (± 5,0) ≥ 15,0 N/mm2 (wg PN-EN 12311-2), poprzecznie: 20,0 N/mm2 (± 5,0) ≥ 15,0 N/mm2 (wg PN-EN ISO 527–1/3/5; PN-EN 12311-2)
 • wytrzymałość na rozdzieranie: podłużnie ≥ 40 kN/m, poprzecznie 40 ≥ kN/m (wg PN-ISO 34 metoda B; V=50 mm/min)
 • wydłużenie: podłużnie ≥ 280%; poprzecznie ≥ 280% (wg PN-EN ISO 527 – 1/3/5; PN-EN 12311-2)
 • odporność na uderzenie ≥ 500 mm (wg PN-EN 12691)
 • wodoszczelność po starzeniu spełnia (wg PN-EN 1296 - 12 tygodni; wg PN-EN 1928 - B 24 h/60 kPa)
 • wodoszczelność po agresji chemicznej spełnia (wg PN-EN 1847, 28d/+23°C, PN-EN 1928, B 24h/60kPa)
 • kompatybilność z bitumami spełnia (wg PN-EN 1548 - 28d/+70°C; wg PN-EN 1928 A)
 • odporność na obciążenia statyczne ≥ 20 kg (wg PN-EN 12730; metoda B, 24 h/20 kg)
 • wytrzymałość na przebicie ≥ 400 N (wg PN-EN 12310-1)
 • przepuszczalność pary wodnej µ=18 000 (± 5 000; wg PN-EN 1931; +23°C/75% w.w.)
 • wytrzymałość na rozrywanie ≥ 50% (wg PN-EN 14151; D=1,0 m)
 • przebicie statyczne 2,30 kN (wg PN-EN ISO 12236; ± 0,25)
 • zachowanie w niskich temperaturach ≤ 20°C (wg PN-EN 495-5)
 • odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych - wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie po badaniu ≥ 75% (wg PN-EN 12224), 350 MJ/m2; (wg PN-EN ISO 527-3/5/1)
 • odporność na degradację mikrobiologiczną - zmiana wytrzymałości na rozciąganie ≤ 10%, zmiana wydłużenia ≤ 10% (wg PN-EN 12225; PN-EN ISO 527-3/5)
 • odporność na utlenianie: zmiana wytrzymałości na rozciąganie ≤ 10%; zmiana wydłużenia ≤ 10% (wg PN-EN 14575; PN-EN ISO 527-3/5)
 • wytrzymałość złącza ≥ 800 N/50 mm (wg PN-EN 12317-2)
 • reakcja na ogień klasa E (wg PN-EN ISO 11925-2)
 • odporność na penetrację korzeni spełnia (wg PN-EN 14416:2002)
 • temperatura podłoża przy aplikacji od 0°C do +35°C, temperatura otoczenia od +5°C do +35°C
 • warunki składowania: rolki muszą być składowane w oryginalnych opakowaniach, w pozycji poziomej, w suchych i chłodnych warunkach; chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu, śniegu, lodu
 • szerokość 2 m
 • długość 15 m

Załączniki