Sika - membrana hydroizolacyjna płynna Sikalastic-851

Producent: Sika

Kategoria: SIKA - chemia budowlana

Produkt nr: 33555

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka

cena na zapytanie

cennikowa cena
jednostkowa netto
52,90zł
za kg
promocyjna cena
jednostkowa netto
48,40zł
za kg
minimalna handlowa
ilość produktu
413.00 kg
jednostka
handlowa
413.00 kg
całkowita cena
cennikowa netto
21 847,70zł
za 413.00 kg
całkowita cena
promocyjna netto
19 989,20zł
za 413.00 kg
cennikowa cena
jednostkowa brutto
65,07zł
za kg
promocyjna cena
jednostkowa brutto
59,53zł
za kg
minimalna handlowa
ilość produktu
413.00 kg
jednostka
handlowa
413.00 kg
całkowita cena
cennikowa brutto
26 872,67zł
za 413.00 kg
całkowita cena
promocyjna brutto
24 586,72zł
za 413.00 kg

Opis produktu

Sikalastic-851 to dwuskładnikowa, elastyczna, szybko wiążąca, barwna membrana hydroizolacyjna, hydbryda poliuretanu i polimocznika, o średniej odporności chemicznej. Produkt przeznaczony jest tylko do nakładania metodą natrysku.

Cechy

 • prawie natychmiastowa możliwość oddania do eksploatacji
 • bardzo szybka reaktywność i czas wiązania
 • możliwość układania w temperaturach od -10°C do +50°C
 • doskonałe możliwości pokrywania rys podłoża
 • zachowuje właściwości pod stałym działaniem temperatury od -30°C do +100°C w suchych warunkach
 • średnia odporność chemiczna
 • dobra odporność na ścieranie
 • odporny na sole odladzające, bitumy, alkalia, wodę pitną, wody gruntowe i różne chemikalia
 • wystawienie na bezpośrednie działanie promieniowania UV może prowadzić do żółknięcia i kredowania powłok

Zastosowanie

Produkt znajduje zastosowanie w izolacji przeciwwodnej płyt pomostowych z nawierzchnią asfaltową wałowaną na gorąco (dopuszczona zgodnie z BBA/HAPAS); izolacji przeciwwodnej płyt pomostowych z nawierzchnią z asfaltu lanego (badana zgodnie z ETAG 033); izolacji przeciwwodnej konstrukcji zanurzonych, izolacji przeciwwodnej dachów, izolacji przeciwwodnej tarasów i balkonów, izolacji przeciwwodnej parkingów samochodowych. Stosowana również w powłokach zbiorników na wodę w elektrowniach oraz jako powłoki i okładziny konstrukcji w oczyszczalniach ścieków.

Dane techniczne

 • baza chemiczna: hybryda poliuretanu/polimocznika
 • wygląd: składnik A barwa przezroczysta, składnik B szara (zbliżona do RAL 7004)
 • gęstość: składnik A ~ 1,08 kg/dm3, składnik B ~ 1,04 kg/dm3 (gęstość określana w temperaturze +20°C)
 • zawartość części stałych ~ 99%
 • lepkość (temperatura +20°C): składnik A ~ 2300 mPa∙s; składnik B ~ 2300 mPa∙s
 • Twardość Shore'a A ~ 85 - wg DIN 53505
 • odporność mechaniczna: ~ 13 mg dla H17/1000 g/1000 cykli; ~ 480 mg dla H22/1000 g/1000 cykli - wg PN-EN ISO 5470-1
 • wytrzymałość na rozciąganie ~ 11 MPa - wg DIN 53504
 • wydłużenie przy zerwaniu ~ 350% - wg DIN 53504
 • przenoszenie zarysowań podłoża: klasa A5 statyczne, klasa B 4.2 dynamiczne - wg PN-EN 1062-7
 • warunki aplikacji: temperatura otoczenia minimum +1°C/maksimum +40°C; wilgotność względna powietrza < 85%
 • warunki składowania - produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od +5°C do +30°C; chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, najlepiej użyć w ciągu: składnik A 12 miesięcy od daty produkcji składnik B 12 miesięcy od daty produkcji
 • zestaw 413 kg: składnik A beczka 211 kg, składnik B beczka 202 kg

Załączniki