Menu

Promat - farba ogniochronna Promapaint SC4

Promat - farba ogniochronna Promapaint SC4

manufacturer: Promat

Category: PROMAT - passive fire protection, high temperature materials

product #: 27860

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
852,00zł
for package
discount price
net unit price
788,00zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
852,00zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
788,00zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
1 047,96zł
for package
discount price
gross unit price
969,24zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
1 047,96zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
969,24zł
for 1.00 package

Product description

PROMAPAINT® SC4 jest ekologiczną wydajną wodorozcieńczalną powłoką do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych. PROMAPAINT® SC4 tworzy powłokę, która pod wpływem ognia i wysokiej temperatury pęcznieje tworząc warstwę izolacyjną oraz podnosząc odporność ogniową elementów stalowych.PROMAPAINT® SC4 została przebadana zgodnie z europejską normą badawczą EN 13381-8 i uzyskała bardzo szeroki zakres zastosowania – pozwala osiągnąć klasy odporności ogniowej elementów konstrukcji stalowej do klasy R120. Farba posiada Europejskiej Ocenę Techniczną ETA-13/0198 i jest oznakowana CE.

Zastosowanie

Farba PROMAPAINT® SC4 jest przeznaczona do wykonywania powłokowych zabezpieczeń ogniochronnych belek i słupów stalowych w celu zapewnienia odporności ogniowej. Zabezpieczane mogą być elementy stalowe zarówno o przekrojach otwartych, jaki i zamkniętych: prostokątnych lub okrągłych. Zabezpieczone elementy mogą być stosowane wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz obiektów do kategorii C3 korozyjności środowiska, prowadzone są badania mające na celu rozszerzenie tego zastosowania do kategorii C4.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia stalowa powinna być oczyszczona do stopnia Sa 2.5. Powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone i oczyszczone z różnych zanieczyszczeń. Podkład antykorozyjny musi być naniesiony nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. Jako farby podkładowe należy stosować dwuskładnikowe farby epoksydowe. Grubość farby epoksydowych podkładowych powinna wynosi co najmniej 50 µ warstwy suchej. Wszystkie podkłady powinny być nakładane z wytycznymi producenta podkładu oraz rekomendacją działu technicznego Promat.

Aplikacja

Metoda aplikacji: natrysk hydrodynamiczny, pędzel lub wałek. Aplikacja powinna się odbywać w temperaturze otoczenia od +5 °C do 35 °C przy wilgotności względnej nie większej niż 80%. Temperatura podłoża powinna wynosić +5 °C do 40 °C. Należy zwrócić uwagę na kondensację i punkt rosy. Temperatura podłoża i nieutwardzonego materiału musi być zawsze wyższa o co najmniej 3 °C od punktu rosy. Liczba warstw zależy od rodzaju aplikacji i wymaganej grubości powłoki. Grubość suchej warstwy farby ogniochronnej powinna być ustalona zgodnie z wymaganą klasą odporności ogniowej obiektu, jak i współczynnikiem masywności elementów stalowych.

Zalety

  • wysoka wydajność
  • możliwość zabezpieczenia profili zamkniętych
  • kompatybilna z większością stosowanych farb podkładowych
  • nieuciążliwa w trakcie nakładania

Zastosowanie

  • do wykonywania powłokowych zabezpieczeń ogniochronnych belek i słupów stalowych w celu zapewnienia odporności ogniowej

Technical data

viscosity:
55000 ± 20% mPas
application method:
wałek
application method:
natrysk hydrodynamiczny
application method:
pędzel
color:
biały
density:
1,30 ± 0,05 g/cm³
pH:
7,5 - 8,5
solids content:
60% (objętościowo), 68% (wagowo)
the number of layers required:
1
source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Promat