Menu

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny gładki 500

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny gładki 500

manufacturer: Kreisel

Category: KREISEL - construction chemicals, polystyrene foam

product #: 16854

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
24,60zł
for package
discount price
net unit price
15,82zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
24,60zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
15,82zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
30,26zł
for package
discount price
gross unit price
19,46zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
30,26zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
19,46zł
for 1.00 package

Product description

Uniwersalna drobnoziarnista zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i dużej przyczepności do podłoża. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do mechanicznego lub ręcznego wykonywania gładkich wielowarstwowych wypraw tynkarskich bezpośrednio na ścianach murowanych z bloczków YTONG, HEBEL itp. z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych. Nadaje się również jako podkład pod tynki szlachetne i farby. 

Dane techniczne

 • gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,60 g/cm³,
 • gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,40 g/cm³,
 • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CSII,
 • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 1,0 MPa,
 • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,2 MPa; FP: B,
 • zawartość powietrza: ok. 18%,
 • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W0,
 • współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 7,3,
 • zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%,
 • przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych,
 • produkt posiada wymagane dokumenty uprawniające do użytkowania.

Technical data

Adhesion:
≥ 0,2 MPa
application temperature range:
5 - 25 °C
composition:
wapno hydratyzowane, cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki
expenditure:
1,25 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
granulation:
do 0,5 mm
mixing ratio:
ok. 7,5 l wody na 30 kg suchej mieszanki
thermal conductivity λ:
0,67 W/mK
thickness:
5 - 15 mm
amount in box:
30 kg
amount in box:
42 kg

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel