Menu

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny ciężki 561

Kreisel - tynk maszynowy cementowo-wapienny ciężki 561

manufacturer: Kreisel

Category: KREISEL - construction chemicals, polystyrene foam

product #: 25517

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
18,00zł
for package
discount price
net unit price
12,92zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
18,00zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
12,92zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
22,14zł
for package
discount price
gross unit price
15,89zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
22,14zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
15,89zł
for 1.00 package

Product description

Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych, domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodoodporna. Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny, itp.).

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp.

Dane techniczne

  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CS II,
  • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,2 MPa; FP: B,
  • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W0,
  • współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ: 7,3,
  • czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą:  ok. 3 godziny w temperaturze +20°C; ok. 1 godzina w temperaturze powyżej +25°C.

Uwaga

Xi preparat drażniący, działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę. Podczas pracy należy stosować odzież ochronną, chronić oczy i układ oddechowy, postępować z godnie z przepisami BHP.


Technical data

application temperature range:
5 - 25 °C
composition:
cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki
expenditure:
1,4 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
granulation:
0,6 mm
mixing ratio:
ok. 7,2 l wody na 30 kg suchej mieszanki
thermal conductivity λ:
0,67 W/mK
thickness:
5 - 25 mm
amount in box:
30 kg
number of pieces per pallet:
36 item

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel