Menu

Kreisel - podkład cementowy M-15 441

Kreisel - podkład cementowy M-15 441

manufacturer: Kreisel

Category: KREISEL - construction chemicals, polystyrene foam

product #: 16708

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
14,90zł
for package
discount price
net unit price
10,65zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
14,90zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
10,65zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
18,33zł
for package
discount price
gross unit price
13,10zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
18,33zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
13,10zł
for 1.00 package

Product description

Zaprawa budowlana w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki mineralnej do wykonywania cementowych podkładów podłogowych. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę, łatwą do rozprowadzania. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania cementowych podkładów podłogowych związanych z podłożem o minimalnej grubości 25 mm, względnie podkładów na warstwie rozdzielczej o minimalnej grubości 35 mm. Nadaje się do układania na wszystkich podłożach na spoiwach hydraulicznych oraz na warstwach paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Z zaprawy tej można wykonywać także inne drobne elementy wylewane bezpośrednio na budowie po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia.

Dane techniczne

  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 16 MPa
  • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 4 MPa
  • klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN 13813 CT-C16-F4
  • zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%,
  • przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych,
  • produkt posiada wymagane dokumenty uprawniające do użytkowania.

Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
bulk density:
1,7 g/cm³
composition:
cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikują
expenditure:
20 (na 1cm grubości warstwy) kg/m²
mixing ratio:
ok.3,5 l na 25kg suchej mieszanki
number of pieces per pallet:
48 item
thickness:
25 - 60 mm

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel