Menu

Kreisel - obrzutka cementowa 550

Kreisel - obrzutka cementowa 550

manufacturer: Kreisel

Category: KREISEL - construction chemicals, polystyrene foam

product #: 16845

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
19,10zł
for package
discount price
net unit price
13,75zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
19,10zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
13,75zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
23,49zł
for package
discount price
gross unit price
16,91zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
23,49zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
16,91zł
for 1.00 package

Product description

Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego i wypełniaczy mineralnych. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Przeznaczenie

Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania tradycyjnej cementowej obrzutki tynkarskiej pod narzuty tynkowe i tynki podkładowe. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich itp.

Dane techniczne

  • gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,85 g/cm³,
  • gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,60 g/cm³,
  • wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CSIV,
  • wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: ≥ 2 MPa,
  • przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: ≥ 0,5 MPa; FP: A,
  • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W2,
  • współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 11,3,
  • zawartość rozpuszczalnego chromu VI: ≤ 0,0002%,
  • przechowywanie: Do 9 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych,
  • produkt posiada wymagane dokumenty uprawniające do użytkowania.

Technical data

composition:
cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki
expenditure:
6 - 8 kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
granulation:
do 1,25 mm
thermal conductivity λ:
0,83 W/mK
amount in box:
30 kg
number of pieces per pallet:
42 item

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kreisel