Menu

Kotar - taśma brzegowa z zakładką i nacięciam

Kotar - taśma brzegowa z zakładką i nacięciam

manufacturer: Kotar

Category: KOTAR - Styrofoam, insulation Floor

product #: 9982

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
1,36zł
for m.
discount price
net unit price
0,95zł
for m.
minimum trading quantity
the amount of product
25.00 m.
unit
trading
25.00 m.
total price
net list price
34,00zł
for 25.00 m.
total price
discounted net price
23,75zł
for 25.00 m.
price-list
gross unit price
1,67zł
for m.
discount price
gross unit price
1,17zł
for m.
minimum trading quantity
the amount of product
25.00 m.
unit
trading
25.00 m.
total price
gross list price
41,82zł
for 25.00 m.
total price
gross discount price
29,21zł
for 25.00 m.

Product description

Taśma brzegowa jest przeznaczona do stosowania przy wykonywaniu podłóg pływającaych jako oddzielenie podłogi, pełniące funkcję dylatacji. Szerokość stosowanej taśmy jest uzależniona od grubości warstw składowych podłogi i powinna być tak dobrana aby po zalaniu podkładu górna krawędź taśmy wystawała ponad podkład. Po zalaniu i stwardnieniu podkładu nadmiar taśmy brzegowej należy odciąć nożem. Wykonana jest z polietylenu spienionego LDPE o gęstości min. 25 kg/m3, gr. 8 mm. Na taśmie wykonanych jest pięć nacięć w odstępach co 1 cm od górnej krawędzi, umożliwiających oderwanie nadmiaru taśmy brzegowej wystającego ponad wykonaną posadzkę. Dodatkowo poiada zakładkę z folii PE o szerokości 25 cm służącą do przykrycia styku izolacji pionowej (taśma brzegowa) oraz poziomej (np. płyty IZOROL).

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Kotar