Menu

Izolacja Jarocin - papa wierzchniego krycia W/400/1200

Izolacja Jarocin - papa wierzchniego krycia W/400/1200

manufacturer: Izolacja Jarocin

Category: IZOLACJA JAROCIN - roofing, building chemistry

product #: 13944

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
4,97zł
for
discount price
net unit price
4,34zł
for
minimum trading quantity
the amount of product
15.00
unit
trading
15.00
total price
net list price
74,55zł
for 15.00
total price
discounted net price
65,10zł
for 15.00
price-list
gross unit price
6,11zł
for
discount price
gross unit price
5,34zł
for
minimum trading quantity
the amount of product
15.00
unit
trading
15.00
total price
gross list price
91,70zł
for 15.00
total price
gross discount price
80,07zł
for 15.00

Product description

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze jest to wyrób otrzymywany przez nasycenie tektury do wyrobu papy asfaltem izolacyjnym , powleczenie z obu stron masą asfaltową z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz posypanie wierzchniej wstęgi papy posypką papową z łupku chlorytowo - serycytowego, lub inną spełniającą określone wymagania, a spodniej wstęgi papu drobnym piaskiem lub mączką chlorytowo - serycytową.

Przeznaczenie

Papa asfaltowa wierzchniego krycia jest przeznaczona do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych wykonanych na:

  • dachach i stropach żelbetowych oraz na podłożach w postaci gładzi cementowej ułożonej na warstwie ocieplającej,
  • prefabrykowanych elementach przykryć żelbetonowych oraz betonów lekkich,
  • deskowaniu.

Papę można stosować do wykonywania nowych, jak i renowacji starych pokryć dachowych.

Przechowywanie

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, z dala od grzejników. Rolki należy składować w pozycji stojącej w jednej warstwie.

Transport

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.


Technical data

amount m2 per roll:
15 m²
fire classification - reaction to fire:
E
length:
15 m
Number of cubic meters per pallet:
225 m²
number of rolls per pallet:
15 item
width:
1 m

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Izolacja Jarocin