Menu

Huzar - zaprawa tynkarska

Huzar - zaprawa tynkarska

Producent: Huzar

Kategoria: HUZAR - chemia budowlana

Produkt nr: 20711

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
8,50zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
6,74zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
8,50zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
6,74zł
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
10,46zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
8,29zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
10,46zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
8,29zł
za 1.00 szt

Opis produktu

Do ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii III i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS I na ścianach i sufitach, niezależnie od wilgotności pomieszczeń oraz podkładów pod gładzie, tynki dekoracyjne lub okładziny ceramiczne. Zalecana grubość warstwy tynku: do 15 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Ściany z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego oraz ściany i stropy z betonowych elementów prefabrykowanych. Stare, nie zwietrzałe tynki cementowe i cementowo-wapienne.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Stare i mocne tynki oczyścić z warstw malarskich, szczeliny poszerzyć, a ubytki i nierówności uzupełnić. Miejsca narażone na powstawanie rys, na przykład sąsiadujące ze sobą różne materiały konstrukcyjne, naroża otworów itp. należy wzmocnić siatką zbrojącą z włókna szklanego o oczkach 10×10 mm. Podłoża zawsze należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR. Następnie można wykonać obrzutkę wstępną tzw. „szpryc”.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Tynk nanieść kielnią na podłoże, ściągnąć łatą lub pacą i po około 30 minutach zatrzeć pacą styropianową. W przypadku zgęstnienia zaprawy tynkarskiej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy tynku, między innymi przyczepność, wytrzymałość i odporność na spękania.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, pace i łaty tynkarskie, kielnia, poziomica, pojemnik na zaprawę.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Nie dodawać innych substancji. Świeży tynk chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • typ GP, kat. CS I
  • właściwa ilość wody ok. 4 dm3/25kg, ok. 0,16 dm3/kg
  • przyczepność >= 0,1 MPa
  • na wyrób wystawiono deklaracje zgodności
  • posiada atest PZH

Dane techniczne - właściwości

czas zużycia:
60 min.
gęstość nasypowa [kg/dm³]:
1,6 kg/dm³
ilość kg na palecie:
1200 kg
ilość w opakowaniu:
25 kg
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
skład:
mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
wydajność:
ok. 15 dm3 z 25 kg
wydajność:
ok. 0,6dm3 z 1 kg
zakres temperatur stosowania:
5 - 30 °C
zużycie [kg/m²]:
1,7 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²

Załączniki

żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Huzar