Menu

Huzar - zaprawa murarska

Huzar - zaprawa murarska

Producent: Huzar

Kategoria: HUZAR - chemia budowlana

Produkt nr: 20710

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
9,00zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa netto
7,14zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa netto
9,00zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna netto
7,14zł
za 1.00 szt
cennikowa cena
jednostkowa brutto
11,07zł
za szt
promocyjna cena
jednostkowa brutto
8,78zł
za szt
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 szt
jednostka
handlowa
1.00 szt
całkowita cena
cennikowa brutto
11,07zł
za 1.00 szt
całkowita cena
promocyjna brutto
8,78zł
za 1.00 szt

Opis produktu

Do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych, a także innych elementów murowych. Zalecana do wszelkich ścian, za wyjątkiem konstrukcyjnych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych, a także innych elementów murowych. Zalecana do wszelkich ścian, za wyjątkiem konstrukcyjnych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zaprawę nanosić kielnią i po wyrównaniu nadmiar usunąć. Zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi przyczepność i wytrzymałość.

Narzędzia

Betoniarka, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, pojemnik na zaprawę i wodę.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy nie dodawać innych substancji. Świeżo wymurowaną ścianę zabezpieczyć przed przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • klasa M1, typ G
  • właściwa ilość wody od 3,5 do 4 dm3/25kg, ok. 0,15 dm3/kg
  • początkowa wytrzymałość na ścinanie >= 0,15 MPa

Dane techniczne - właściwości

czas zużycia:
180 min.
gęstość nasypowa [kg/dm³]:
1,6 kg/dm³
ilość kg na palecie:
1200 kg
ilość w opakowaniu:
25 kg
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
skład:
mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych
wydajność:
ok. 15 dm3 z 25 kg
wydajność:
ok. 0,6dm3 z 1 kg
wytrzymałość na ściskanie [MPa]:
≥ 1 MPa
zakres temperatur stosowania:
5 - 30 °C
zużycie:
1 cegła pełna (25 cm), przy spoinie 10 mm: 100 kg/m2
zużycie:
½ cegły pełnej (12 cm), przy spoinie 10 mm: 40 kg/m2

Załączniki

żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Huzar