Menü

Huzar - zaprawa murarska

Huzar - zaprawa murarska

Hersteller: Huzar

Kategorie: HUZAR - Bauchemie

Produkt #: 20710

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
9,00zł
für Stück
Rabatt Preis
Nettostückpreis
7,06zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
9,00zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
7,06zł
für 1.00 Stück
Listenpreises
Bruttostückpreis
11,07zł
für Stück
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
8,68zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
11,07zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
8,68zł
für 1.00 Stück

Produktbeschreibung

Do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych, a także innych elementów murowych. Zalecana do wszelkich ścian, za wyjątkiem konstrukcyjnych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Przygotowanie podłoża

Do murowania ścian z cegieł, pustaków ceramicznych i betonowych, a także innych elementów murowych. Zalecana do wszelkich ścian, za wyjątkiem konstrukcyjnych. Grubość spoin nie powinna przekraczać 20 mm. Do stosowania wewnątrz budynków.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Zaprawę nanosić kielnią i po wyrównaniu nadmiar usunąć. Zużyć w ciągu 3 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi przyczepność i wytrzymałość.

Narzędzia

Betoniarka, mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia, pojemnik na zaprawę i wodę.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy nie dodawać innych substancji. Świeżo wymurowaną ścianę zabezpieczyć przed przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (65±5)%. W innych warunkach czas zużycia i wiązania może ulec zmianie. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • klasa M1, typ G
  • właściwa ilość wody od 3,5 do 4 dm3/25kg, ok. 0,15 dm3/kg
  • początkowa wytrzymałość na ścinanie >= 0,15 MPa

Technische Daten

Betrag in Kästchen:
25 kg
brandklasse - brandverhalten:
A1
brandklasse - brandverhalten:
A1
Druckfestigkeit [MPa]:
≥ 1 MPa
kg pro Palette:
1200 kg
Leistung:
ok. 15 dm3 z 25 kg
Leistung:
ok. 0,6dm3 z 1 kg
Schüttdichte:
1,6 kg/dm³
Verarbeitungstemperatur:
5 - 30 °C
Verschleiß:
1 cegła pełna (25 cm), przy spoinie 10 mm: 100 kg/m2
Verschleiß:
½ cegły pełnej (12 cm), przy spoinie 10 mm: 40 kg/m2
Zeitaufwand:
180 min.
Zusammensetzung:
mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatków mineralnych

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Huzar