Menu

Huzar - zaprawa klejowa do siatki

Huzar - zaprawa klejowa do siatki

manufacturer: Huzar

Category: HUZAR - construction chemicals

product #: 20716

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
18,75zł
for item
discount price
net unit price
14,91zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
net list price
18,75zł
for 1.00 item
total price
discounted net price
14,91zł
for 1.00 item
price-list
gross unit price
23,06zł
for item
discount price
gross unit price
18,34zł
for item
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 item
unit
trading
1.00 item
total price
gross list price
23,06zł
for 1.00 item
total price
gross discount price
18,34zł
for 1.00 item

Product description

Do przyklejania płyt styropianowych na podłożach mineralnych oraz do zatapiania siatki zbrojącej w systemach ociepleń budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego i inne, powierzchnie betonowe, warstwa styropianu w systemie ociepleń.

Przygotowanie podłoża

Dla przyklejania płyt styropianowych.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Tynki osypliwe, popękane i "głuche" usunąć, szczeliny rozkuć. Ewentualne ubytki i nierówności uzupełnić. Mocne tynki oczyścić z łuszczących się warstw malarskich i zanieczyszczeń. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.
Dla zatapiania siatki na styropianie
Powierzchnia styropianu powinna być sucha, czysta, trwała i nośna. Ewentualne szczeliny między płytami wypełnić odpowiednio dociętymi paskami styropianu. W przypadku nierówności styropianu lub zniszczenia warstwy wierzchniej przez promieniowanie słoneczne UV (żółty nalot), powierzchnię przeszlifować tarką metalową lub pacą z papierem ściernym. Nie pozostawiać wystających elementów łączników.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność.
Przyklejanie płyt styropianowych
Zaprawę klejową nakładać kielnią w formie placków i pasma obwodowego na płytę styropianową lub cienką warstwą przy pomocy pacy zębatej. Płyty styropianowe przykładać do ściany lekko je dociskając. Po przyklejeniu płyt w ciągu 10 minut można jeszcze dokonać korekty ich położenia. Czynności przyklejania płyt należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od nałożenia zaprawy klejowej na płytę. Do kołkowania styropianu należy przystąpić najwcześniej po 1 dniu, a do zatapiania siatki po 3 dniach od przyklejenia płyt.
Zatapianie siatki
Na przyklejone płyty zaprawę klejową nałożyć pacą stalową gładką i wyrównać pacą zębatą. Następnie nałożyć siatkę i wcisnąć ją pacą w warstwę zaprawy klejowej tak, aby siatka nie była widoczna. W razie potrzeby nanieść kolejną warstwę zaprawy klejowej. Po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej (po minimum 3 dniach) można przystąpić do dalszych prac.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, paca gładka, kielnia, pojemnik na klej.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Świeżo wbudowane warstwy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania odnoszą się do temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej powietrza (60±5)%. W innych warunkach czasy wiązania i wysychania mogą ulec zmianie. Zaprawa klejowa do siatki zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegóły dotyczące klejenia płyt styropianowych, zatapiania siatki zbrojącej i sposobu ocieplania ścian oraz naprawiania uszkodzeń warstwy ocieplającej zawarte są w instrukcji ITB.

Dane techniczne

  • właściwa ilość wody
    • od 5 do 6 dm3/25kg
    • ok. 0,22 dm3/kg
  • konsystencja: 8+-1 cm
  • przyczepność do betonu: >= 0,3 MPa
  • przyczepność do styropianu:  =>= 0,1 MPa
  • czas zdolności do przyklejania od podłożenia w cienkiej warstwie: 20 min.

Technical data

amount in box:
25 kg
application temperature range:
5 - 30 °C
bulk density:
1,5 kg/dm³
bulk density:
1,6 kg/dm³
composition:
mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
expenditure:
przy klejeniu płyt 3 - 4 kg/m2
expenditure:
przy zatapianiu siatki 3,5 - 4,5 kg/m2
kilograms per pallet:
1200 kg
performance:
ok. 15 dm3 z 25 kg
performance:
ok. 0,75 dm3 z 1 kg
time consumption:
60 min.

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Huzar