Menü

Huzar - zaprawa klejowa do płytek mrozoodporna

Huzar - zaprawa klejowa do płytek mrozoodporna

Hersteller: Huzar

Kategorie: HUZAR - Bauchemie

Produkt #: 20714

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
16,75zł
für Stück
Rabatt Preis
Nettostückpreis
13,31zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
16,75zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
13,31zł
für 1.00 Stück
Listenpreises
Bruttostückpreis
20,60zł
für Stück
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
16,37zł
für Stück
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Stück
Einheit
Handel
1.00 Stück
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
20,60zł
für 1.00 Stück
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
16,37zł
für 1.00 Stück

Produktbeschreibung

Do przyklejania glazury i terakoty wewnątrz i na zewnątrz budynków, za wyjątkiem podłoży krytycznych. Nie należy stosować w systemach ogrzewania podłogowego.

Rodzaj podłoża

Tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego, podłoża betonowe odpowiednio wysezonowane.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Małe ubytki uzupełnić zaprawą murarską, duże zaprawą tynkarską. Podłoża nasiąkliwe należy pomalować emulsją gruntującą HUZAR.

Sposób użycia

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Zaprawę klejową nakładać na podłoże pacą lub szpachelką i rozprowadzić pacą zębatą o odpowiednich wymiarach zębów. W przypadku klejenia płytek w miejscach narażonych na podciekanie wody należy dodatkowo nałożyć zaprawę klejową również na spodnią stronę płytki. Płytek przed klejeniem nie moczyć. Przykładać płytki, dociskając je do podłoża. W ciągu 10 minut można dokonać korekty ich położenia. Czynność przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 20 minut od rozprowadzenia zaprawy klejowej na podłożu. Ponieważ klej nie ma spływu, można nie stosować wkładek dystansowych. Zaprawę klejową należy zużyć w ciągu 1 godziny od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy klejowej w tym czasie, należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy klejowej, między innymi przyczepność i spływ. Nie zużyta twardniejąca zaprawa klejowa nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy ją wyrzucić.

Narzędzia

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, szpachelka.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do zaprawy klejowej nie dodawać żadnych substancji. Wbudowaną zaprawę klejową chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach - 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Zaprawa klejowa do płytek mrozoodporna zawiera cement i po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Dane techniczne

  • właściwa ilość wody ok. 5,7 dm3/25kg, ok. 0,23 dm3/kg
  • przyczepność początkowa: >= 0,5 MPa
  • przyczepność po zanurzeniu w wodzie: >= 0,5 MPa
  • przyczepność po starzeniu termicznym: NPD MPa
  • przyczepność po cyklach zamrażania: >= 0,5 MPa
  • czas otwarty, przyczepność po t >= 20 min.: >= 0,5 MPa
  • na wyrób wystawiono deklaracje zgodności
  • posiada atest PZH

Technische Daten

Betrag in Kästchen:
25 kg
brandklasse - brandverhalten:
A1
fließen:
≤ 0,5 mm
kg pro Palette:
1200 kg
klasse:
C1T
Leistung:
ok. 16 dm3 z 25 kg
Leistung:
ok. 0,64 dm3 z 1 kg
Schüttdichte:
1,5 kg/dm³
Verarbeitungstemperatur:
5 - 30 °C
Verschleiß:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 6×6 mm: 2,2
Verschleiß:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 8x8 mm: 2,7
Verschleiß:
glazury z zastosowaniem pacy zębatej o wymiarach zębów: 10x10 mm: 3,1
Verwenden des:
24 h
zeigen:
po 24 h
Zeitaufwand:
60 min.
Zeitkorrektur:
10 min
Zusammensetzung:
mieszanina cementu i piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Huzar