Menü

Huzar - emulsja gruntująca

Huzar - emulsja gruntująca

Hersteller: Huzar

Kategorie: HUZAR - Bauchemie

Produkt #: 20720

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
15,45zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
12,31zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
15,45zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
12,31zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
19,00zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
15,14zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
19,00zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
15,14zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Do wzmacniania podłoży oraz zmniejszania i wyrównywania ich chłonności. Do stosowania pod wszelkiego rodzaju podkłady, kleje cementowe i tynki mineralne, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża

Tynki wapienne, cementowo-wapienne i gipsowe, ściany i stropy: z elementów ceramicznych i silikatowych, z betonu komórkowego. Płyty gipsowo-kartonowe i inne elementy gipsowe, betony i jastrychy.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, zwarte i nośne oraz wolne od kurzu i środków antyadhezyjnych. Słabo związane fragmenty powłok malarskich lub tynków usunąć, ubytki uzupełnić materiałem odpowiednio dobranym do podłoża.

Preparat przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać wodą. Preparat nanosić przy użyciu pędzla, dobrze wcierając w podłoże. Czynność gruntowania przy bardzo chłonnych podłożach należy powtórzyć.

Narzędzia

Pędzel malarski, szczotka malarska.

Warunki wykonania

Prace wykonywać w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +30°C. Do preparatu nie wolno dodawać innych substancji. Świeżo nałożony grunt chronić przed nadmiernym zawilgoceniem i deszczem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach - 9 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (60±5)%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić również skórę używając ubrań i rękawic ochronnych. Narzędzia czyścić wodą. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.


Technische Daten

kapazität in liter:
10 l
kolor:
jasnoniebieski
Konsistenz:
ciecz
Schüttdichte:
1 kg/dm³
Verschleiß:
0,1 - 0,3 kg/m²
Zusammensetzung:
wodna dyspersja żywic styrenowo – akrylowych z dodatkiem środków modyfikujących i konserwujących
kapazität in liter:
5 l

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Huzar