Menu

Geocell - szkło piankowe

Geocell - szkło piankowe

Producent: Geocell

Kategoria: GEOCELL - szkło piankowe

Produkt nr: 25212

cena na zapytanie


Opis produktu

Geocell szkło piankowe jest doskonałą warstwą nośną, izolacyjną i drenażową pod płytę fundamentową w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Umożliwia wyjątkowo szybkie i łatwe wykonanie prac budowlanych. Gwarantuje redukcję kosztów ogrzewania domów, salonów wystawowych, hal przemysłowych, pawilonów handlowych i innych. Znajduje także zastosowanie przy renowacji i budowie podłóg bez fundamentów, budowie stropów przejezdnych, zielonych dachów i tarasów. Może być używane jako izolacja przy wzmacnianiu i wymianie podłoża, jako warstwa drenażowa izolacja przewodów cieplnych i wodociągów, izolacja przewodów zasilania umieszczonych w ziemi na niewielkiej głębokości, izolacja poziemnych zbiorników (wody, biogazu), wypełnianie przyczółków mostowych, lekkie wypełnienie konstrukcji podporowych spełniające równocześnie funkcję drenażu. Szkło piankowe stosuje się także przy budowie zapór i tam, jako dolna warstwa nośna pod drogi komunalne oraz jako lekka podsypka przy budowie tuneli i wszelkiego rodzaju obudów.

Zastosowanie

 • Budownictwo naziemne:
  • płyty fundamentowe
  • podłogi
  • stropy przejezdne
  • zielone dachy i tarasy

Dane techniczne

 • zdeklarowany współczynnik przewodnictwa cieplnego l zagęszczony w stosunku 1,3:1 (w stanie suchym): <0,080 [W/m•K],
 • dopuszczalne naprężenie szul określone normą DIN EN 1054: 195 kN/m²,
 • zdolność przenoszenia obciążeń przy gniocie 10% i ograniczeniu przesuwania się materiału na boki wg DIN 826: ≥570 kPa,
 • nasiąkliwość podczas składowani pod wodą: <10% obj. (odwracalna),
 • kąt usypowy: >42°,
 • własności dyfuzyjne: µ<1,
 • wydzielanie gazu: nie wydziela gazu,
 • kapilarność: nie wykazuje efektu kapilarnego,
 • promieniowanie własne: nie promieniuje i nie wydziela zapachu,
 • odporność na warunki atmosferyczne: mrozoodporny,
 • odporność na zasady : odporny na długotrwałe działanie zasad, nie powoduje uszkodzeń beton,
 • działanie na środowisko naturalne: uznany jako neutralny, nie wydziela substancji szkodliwych, brak efektu eluacji,
 • odporność na wpływ środowiska naturalnego: nie ulega procesowi starzenia, nie gnije, jest odporny na działanie bakterii, nie jest atakowany przez gryzonie,
 • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Dane techniczne - właściwości

ciężar nasypowy:
150 kg/m³
klasyfikacja ogniowa - reakcja na ogień:
A1
uziarnienie:
10 - 60 mm
żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Geocell