Menu

Dolina Nidy - tynk gipsowy maszynowy lekki Plus Alfa

Dolina Nidy - tynk gipsowy maszynowy lekki Plus Alfa

manufacturer: Dolina Nidy

Category: DOLINA NIDY - construction chemicals

product #: 23901

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
23,37zł
for package
discount price
net unit price
18,88zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
23,37zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
18,88zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
28,75zł
for package
discount price
gross unit price
23,22zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
28,75zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
23,22zł
for 1.00 package

Product description

Tynk Gipsowy Maszynowy Lekki Plus ALFA przeznaczony jest do wykonywania tynków gipsowych zarówno na ścianach, jak i na sufitach, wewnątrz pomieszczeń o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach. Może być stosowany na podłożach wykonanych z elementów ceramicznych, cegły wapiennopiaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego oraz z płyt wiórowo-cementowych. Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

 • wydajność: 100 kg gipsu = ok. 130 l zaprawy,
 • czas obróbki tynku: ok. 240 min.,
 • przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm2,
 • wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm2,
 • wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 N/mm2,
 • minimalna grubość warstwy: 8 mm,
 • maksymalna grubość warstwy na ścianie: 30 mm,
 • maksymalna grubość warstwy na suficie: 15 mm,
 • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
 • okres przydatności do użycia: 3 miesięcy,
 • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Preparat drażniący. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

amount in box:
30 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
bulk density:
900 kg/m³
bulk density:
800 kg/m³
expenditure:
0,75 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
kilograms per pallet:
1200 kg
mixing ratio:
ok. 16,0 l wody na 25 kg suchej mieszanki
start setting time:
50 min.
substrate temperature:
5 - 25 °C
thickness:
15 - 30 mm

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Dolina Nidy