Menu

Dolina Nidy - tynk gipsowy maszynowy lekki Beta

Dolina Nidy - tynk gipsowy maszynowy lekki Beta

manufacturer: Dolina Nidy

Category: DOLINA NIDY - construction chemicals

product #: 23899

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
21,68 zł
for package
discount price
net unit price
16,58 zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
21,68 zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
16,58 zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
26,67 zł
for package
discount price
gross unit price
20,39 zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
26,67 zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
20,39 zł
for 1.00 package

Product description

Tynk przeznaczony jest do wykonywania wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych w budownictwie mieszkaniowym, budynkach użyteczności publicznej, hotelach, szpitalach, szkołach, itp. Może być nanoszony zarówno na ścianach i sufitach, w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, w tym również w kuchniach i łazienkach. Przeznaczony jest do stosowania na podłożach z elementów ceramicznych, cegły wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego oraz komórkowego.

Dane techniczne

 • wydajność: 100 kg gipsu = ok. 125 l zaprawy,
 • czas obróbki tynku: ok. 240 min.,
 • początek czasu wiązania: min. 50 min.,
 • przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm2,
 • wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm2,
 • wytrzymałość na ściskanie: min. 2,5 N/mm2,
 • minimalna grubość warstwy: 8 mm,
 • maksymalna grubość warstwy na ścianie: 30 mm,
 • maksymalna grubość warstwy na suficie: 15 mm,
 • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
 • okres przydatności do użycia: 3 miesięcy,
 • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Preparat drażniący. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.


Technical data

amount in box:
30 kg
application temperature range:
5 - 25 °C
bulk density:
850 kg/m³
bulk density:
780 kg/m³
expenditure:
0,8 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²
fire classification - reaction to fire:
A1
kilograms per pallet:
1200 kg
mixing ratio:
ok. 0,7 l wody na 1 kg
start setting time:
50 min.
substrate temperature:
5 - 25 °C
thickness:
15 - 30 mm

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Dolina Nidy