Menü

Dolina Nidy - tynk cementowo-wapienny maszynowy lekki wewnętrzny

Dolina Nidy - tynk cementowo-wapienny maszynowy lekki wewnętrzny

Hersteller: Dolina Nidy

Kategorie: DOLINA NIDY - Bauchemie

Produkt #: 23872

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
15,50zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
11,74zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
15,50zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
11,74zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
19,07zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
14,44zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
19,07zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
14,44zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Tynk przeznaczony jest do wykonywania wypraw tynkarskich, na ścianach i na sufitach, wewnątrz pomieszczeń o normalnej wilgotności powietrza, również w kuchniach i łazienkach.
Zalecany jest na podłoża wykonane z materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej: z cegieł, pustaków, bloczków lub innych tego typu elementów z betonu komórkowego, ceramiki poryzowanej, itp.
Może być również stosowany na podłoża wykonane z elementów ceramicznych i wapienno-piaskowych oraz z betonu i płyt wiórowo-cementowych.
Zaprawy tej nie stosuje się na podłożach metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • wydajność: 100 kg zaprawy = ok. 70 l zaprawy,
  • zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: poniżej 0,0002%,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Preparat drażniący. Zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Technische Daten

Betrag in Kästchen:
30 kg
Betriebszeit:
120 min.
brandklasse - brandverhalten:
A1
Dicke:
5 - 30 mm
Granulation:
0,5 mm
kg pro Palette:
1080 kg
Mischverhältnis:
ok. 6,0-7,8 l wody na 30 kg suchej mieszanki
Untergrundtemperatur:
5 - 25 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 - 25 °C
Verschleiß:
1,4 (na 1mm grubości warstwy) kg/m²

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Dolina Nidy