Menü

Dolina Nidy - gips szpachlowy

Dolina Nidy - gips szpachlowy

Hersteller: Dolina Nidy

Kategorie: DOLINA NIDY - Bauchemie

Produkt #: 23894

Bestellen Sie bitte ein Vielfaches von: 1 In den Warenkorb
Listenpreises
Nettostückpreis
26,25zł
für Paket
Rabatt Preis
Nettostückpreis
20,11zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Nettolistenpreis
26,25zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Netto-Sonderpreis
20,11zł
für 1.00 Paket
Listenpreises
Bruttostückpreis
32,29zł
für Paket
Rabatt Preis
Bruttostückpreis
24,74zł
für Paket
Der Mindestbetrag für den Handel
die Menge des Produkt
1.00 Paket
Einheit
Handel
1.00 Paket
Gesamtpreis
Bruttolistenpreis
32,29zł
für 1.00 Paket
Gesamtpreis
Brutto Rabatt Preis
24,74zł
für 1.00 Paket

Produktbeschreibung

Gips Szpachlowy jest uniwersalnym spoiwem gipsowym do wykonywania gładzi na ścianach i sufitach, oraz do prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć wewnątrz budynku. Może być również stosowany do montażu prefabrykatów gipsowych oraz mocowania narożników aluminiowych. Przeznaczony jest na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

  • maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm,
  • wilgotność w pomieszczeniu: do 70%,
  • przyczepność do podłoża: min. 0,1 N/mm2,
  • wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 N/mm2,
  • wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 N/mm2,
  • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy,
  • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.


Technische Daten

Betriebszeit:
60 min.
brandklasse - brandverhalten:
A1
Dicke:
5 mm
Mischverhältnis:
ok. 0,70 l wody na 1 kg suchej mieszanki
starten Abbindezeit:
20 min.
Untergrundtemperatur:
5 - 25 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 - 25 °C
Verschleiß:
1 kg/m²
Betrag in Kästchen:
25 kg
kg pro Palette:
1000 kg
Mischverhältnis:
ok. 17,50 l wody na 25 kg suchej mieszanki

Zubehör

Informationsquelle Bilder, Videos, Dokumente und Produktbeschreibungen stammen aus dem Web - Dolina Nidy