Menu

Ceresit - zaprawa szybko twardniejąca CN 83

Ceresit - zaprawa szybko twardniejąca CN 83

manufacturer: Ceresit

Category: CERESIT - construction chemicals

product #: 16467

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
52,40zł
for package
discount price
net unit price
43,00zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
52,40zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
43,00zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
64,45zł
for package
discount price
gross unit price
52,89zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
64,45zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
52,89zł
for 1.00 package

Product description

Zaprawa Ceresit CN 83 jest przeznaczona do stosowania bezpośrednio na stropy lub podłoża betonowe. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawą można dokonywać napraw posadzek i elementów betonowych: schodów, spoczników, ramp, krawężników itp. Można ją też stosować do wykonywania silnie obciążonych posadzek użytkowych o grubości od 5 do 30 mm w magazynach, halach produkcyjnych, warsztatach itp. Dzięki gęstoplastycznej konsystencji CN 83 umożliwia formowanie spadków.
Zaprawę można malować farbami posadzkowymi do betonu, np. Ceresit CF 34, wykonywać na niej posadzki żywiczne Ceresit CF 37 lub mocować na niej płytki ceramiczne.
 
Dane techniczne:
- baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami
- gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3
- proporcje mieszania: 3,0 l wody na 25 kg
- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- czas zużycia: do 40 min.
- ruch pieszy: po 5 godz.
- wytrzymałość na ściskanie (wg PN-EN 13813): C35
- wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN 13813): F7
- skurcz (wg PN-EN 13813): 1,33 mm/m
- ścieralność na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A9
- konsystencja (wg PN-EN 13813): 110
- reakcja na ogień (wg PN-EN 13813): A1 fl
- uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/Z-0421/02
- opakowanie: 25 kg
- ilość na palecie: 42 sztuki
- zużycie: ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości
  warstwa kontaktowa ok. 0,25 l CC 81 i 3,5 kg CN 83
- produkt posiada wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania.
 
Uwaga!
Xi,
Produkt drażniący. Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.


Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Ceresit