Menu

Baumit - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista Stuccoco Feinzug FF 89

Baumit - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista Stuccoco Feinzug FF 89

Producent: Baumit

Kategoria: BAUMIT - chemia budowlana

Produkt nr: 25396

Zamawiana wielokrotność liczby: 1 Dodaj do koszyka
cennikowa cena
jednostkowa netto
102,00zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa netto
67,95zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa netto
102,00zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna netto
67,95zł
za 1.00 opakowanie
cennikowa cena
jednostkowa brutto
125,46zł
za opakowanie
promocyjna cena
jednostkowa brutto
83,58zł
za opakowanie
minimalna handlowa
ilość produktu
1.00 opakowanie
jednostka
handlowa
1.00 opakowanie
całkowita cena
cennikowa brutto
125,46zł
za 1.00 opakowanie
całkowita cena
promocyjna brutto
83,58zł
za 1.00 opakowanie

Opis produktu

Stuccoco Feinzug FF 89 jest szybkowiążącą zaprawą drobnoziarnistą, którą można stosować jako idealną powłokę do rdzeni (podkładów) stiukowych ze Stuccoco Grobzug FG 88. Ponadto nadaje się ona także do stosowania jako materiał do napraw starych, wiązanych cementem elementów sztukatorskich. Zaprawa może być wykorzystywana do prac na stole lub na ścianie. Zaprawa nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Stuccoco Feinzug FF 89 nie nadaje się do prac sztukatorskich na systemach ociepleniowych, na których należy wykorzystywać kształtki wytłaczane z polistyrenu itp. produkty.
Stuccoco Feinzug FF 89 gwarantuje oprócz łatwego ciągnienia i niewielkiej skłonności do skurczu szybkie wiązanie materiału. Drobne uziarnienie pozwala uzyskiwać gładkie powłoki na rdzeniach (podkładach) stiukowych już przy grubości warstwy maks. 2 – 3 mm. Dodatki hydrofobowe umożliwiają wykorzystanie zaprawy w zastosowaniach zewnętrznych i strefach wilgotnych.
Stuccoco Feinzug FF 89 nie zawiera żadnych składników wywołujących korozję (chlorków).

Dane techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie (28 dni): 3,6 - 7,5N/mm²,
 • czas użycia: ok. 30 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65%,
 • czas wiązania: ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65%,
 • maksymalna grubość warstwy: 2-3 mm,
 • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

 • drażniący
 • Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę
 • Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
 • Chronić przed dziećmi
 • Nie wdychać pyłu
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 • Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

Dane techniczne - właściwości

ilość w opakowaniu:
25 kg
uziarnienie:
0 - 0,4 mm
wydajność:
ok. 19 l/worek
zużycie wody:
5 - 5,5 l/worek

Załączniki

żródło informacji: zdjęcia, filmy, dokumenty i opisy produktów pochodzą ze strony internetowej firmy Baumit