Menu

Baumit - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista Stuccoco Feinzug FF 89

Baumit - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista Stuccoco Feinzug FF 89

manufacturer: Baumit

Category: BAUMIT - construction chemicals

product #: 25396

Order multiples of: 1 Add to cart
price-list
net unit price
102,00zł
for package
discount price
net unit price
67,95zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
net list price
102,00zł
for 1.00 package
total price
discounted net price
67,95zł
for 1.00 package
price-list
gross unit price
125,46zł
for package
discount price
gross unit price
83,58zł
for package
minimum trading quantity
the amount of product
1.00 package
unit
trading
1.00 package
total price
gross list price
125,46zł
for 1.00 package
total price
gross discount price
83,58zł
for 1.00 package

Product description

Stuccoco Feinzug FF 89 jest szybkowiążącą zaprawą drobnoziarnistą, którą można stosować jako idealną powłokę do rdzeni (podkładów) stiukowych ze Stuccoco Grobzug FG 88. Ponadto nadaje się ona także do stosowania jako materiał do napraw starych, wiązanych cementem elementów sztukatorskich. Zaprawa może być wykorzystywana do prac na stole lub na ścianie. Zaprawa nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Stuccoco Feinzug FF 89 nie nadaje się do prac sztukatorskich na systemach ociepleniowych, na których należy wykorzystywać kształtki wytłaczane z polistyrenu itp. produkty.
Stuccoco Feinzug FF 89 gwarantuje oprócz łatwego ciągnienia i niewielkiej skłonności do skurczu szybkie wiązanie materiału. Drobne uziarnienie pozwala uzyskiwać gładkie powłoki na rdzeniach (podkładach) stiukowych już przy grubości warstwy maks. 2 – 3 mm. Dodatki hydrofobowe umożliwiają wykorzystanie zaprawy w zastosowaniach zewnętrznych i strefach wilgotnych.
Stuccoco Feinzug FF 89 nie zawiera żadnych składników wywołujących korozję (chlorków).

Dane techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie (28 dni): 3,6 - 7,5N/mm²,
 • czas użycia: ok. 30 min. przy 20°C/wilgotność pow. 65%,
 • czas wiązania: ok. 2 godz. przy 20°C/wilgotność pow. 65%,
 • maksymalna grubość warstwy: 2-3 mm,
 • wyrób posiada wymagane dokumenty uprawniające do stosowania.

Uwaga

 • drażniący
 • Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę
 • Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu
 • Chronić przed dziećmi
 • Nie wdychać pyłu
 • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu
 • Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 • Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
 • W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę

Technical data

amount in box:
25 kg
granulation:
0 - 0,4 mm
performance:
ok. 19 l/worek
water consumption:
5 - 5,5 l/worek

Attachments

source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Baumit